Gezondheidsproject voor kinderen en jongeren: wat mag wel en niet?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een aantal vragen en tips gekregen over gezondheidsprojecten voor kinderen en jongeren. Gemeenten monitoren daarbij, met hulp van scholen, de gezondheid van leerlingen. Bijvoorbeeld om overgewicht tegen te gaan. Hierbij verzamelen de gemeenten gegevens over de gezondheid van de leerlingen, zoals gewicht, lengte en gegevens over motorische vaardigheden. Maar mag dat zomaar?

Gegevens over de gezondheid zijn zogeheten bijzondere persoonsgegevens. Dat zijn gevoelige gegevens. De regels voor het gebruik van deze gegevens zijn niet voor niets extra streng. Daarom mogen gemeenten de gezondheidsgegevens van de leerlingen alleen gebruiken als hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven. Bij kinderen en jongeren onder de 16 jaar moeten de ouders toestemming geven, wie ouder is dan 16 jaar doet dit zelf.

Informeren

De gemeenten moeten de ouders of de leerlingen goede informatie geven over wat zij met de gezondheidsgegevens doen. Op basis daarvan kunnen de ouders of de leerlingen zelf beslissen of zij willen meewerken.

Expliciete toestemming

Alleen als de ouders of leerlingen expliciet toestemming hebben gegeven, mogen de gemeenten de gezondheidsgegevens verwerken. Een brief waarin staat dat ouders of leerlingen die bezwaar hebben zich kunnen afmelden (‘wie zwijgt, stemt toe’), is niet genoeg.

Rol school

Scholen kunnen een verschillende rol spelen in het project. Voert de school bijvoorbeeld de metingen uit? Of geeft de school alleen namens de gemeente een brief aan de ouders of leerlingen? Scholen moeten zich ervan bewust zijn dat ze in dit soort situaties ook een verantwoordelijkheid hebben en dat de privacyregels van toepassing zijn.

Meer informatie

De AP heeft een aantal vragen en antwoorden op een rij gezet voor ouders/leerlingen, gemeenten en scholen. Zo weten ouders en leerlingen wat hun rechten zijn. En gemeenten en scholen hoe zij aan de wet kunnen voldoen.

Winkelend publiek