Europese toezichthouders publiceren nadere toelichting Brexit

Thema:
Doorgifte binnen en buiten de EER

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de European Data Protection Board (EDPB), hebben meer duidelijkheid gegeven over de juiste naleving van de privacyregels bij een vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie.

In het guidance document schetsen de toezichthouders hoe organisaties zich kunnen voorbereiden op de mogelijke gevolgen bij een no deal- Brexit. De informatie is hier te lezen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is door verschillende organisaties benaderd met vragen over de effecten die de Brexit zou kunnen hebben op de bescherming van persoonsgegevens. Deze vragen houden onder meer verband met het uitwisselen van persoonsgegevens met organisaties in het VK. Binnen de EU is dat geregeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Bij een no deal-Brexit zal het VK een zogeheten derde land worden en zullen organisaties doorgifte van persoonsgegevens aan organisaties in het VK moeten baseren op andere instrumenten.

De AP heeft over de mogelijke gevolgen van de Brexit nauw contact met haar Europese collega-toezichthouders. Binnen de samenwerking van de EDPB bespreken zij diverse scenario’s. Waar mogelijk zal de EDPB bij nieuwe ontwikkelingen nadere informatie geven.

Mensen op straat

Publicaties

Instructies doorgifte gegevens naar het VK bij no-deal-Brexit