European Data Protection Board vandaag van start

Vandaag, 25 mei 2018, is de European Data Protection Board (EDPB) opgericht. In dit orgaan werken alle nationale privacytoezichthouders uit de Europese Unie samen bij hun toezicht op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De kracht van de EDPB is dat alle burgers en organisaties uit de Europese Unie te maken hebben met dezelfde privacyregels.

De EDPB bestaat uit alle voorzitters van de privacytoezichthouders van de EU. Nederland wordt vertegenwoordigd door Aleid Wolfsen, de voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wolfsen: "Als eerste gaan we binnen de EDBP aan de slag om alle beleidsafspraken en voornemens te bekrachtigen die we in de afgelopen periode hebben voorbereid. De EDPB coördineert verder de samenwerking tussen de Europese toezichthouders. We buigen ons over vragen als hoe we gezamenlijk onderzoek kunnen doen."

De EDPB neemt besluiten en publiceert regelmatig werkdocumenten en opinies met uitleg over de toepassing van de AVG en andere privacykwesties. Voorbeelden van deze taken en bevoegdheden zijn: het uitbrengen van guidelines, het nemen van (bindende) besluiten en het bevorderen van een uniforme toepassing van de principes uit de AVG in alle lidstaten.

De EDPB volgt de Artikel 29-werkgroep (Working Party 29, WP29) op. Met de komst van de EDPB is de WP29 opgeheven. De EDPB komt regelmatig in Brussel bijeen voor (plenair) overleg. Bezoek de website van de EDBP via https://edpb.europa.eu/edpb_en

Winkelend publiek

Publicaties