EDPB: voorstel ePrivacy Verordening moet beter

De EU-privacytoezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB), hebben in een gezamenlijke verklaring een aantal verbeterpunten aangedragen voor het recentste voorstel voor de ePrivacy Verordening.

De ePrivacy Verordening is een aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en gaat specifiek over elektronische communicatie, zoals telefoon en internet. Denk aan de vertrouwelijkheid van e-mails en sms’jes en het gebruik van metadata.

Beschermingsniveau mag niet omlaag

De EDPB is blij dat deze wet er komt, staat in de verklaring over de ePrivacy Verordening. Maar de EDPB onderstreept ook dat de nieuwe wet het niveau van bescherming van persoonsgegevens voor Europeanen niet mag verlagen. En dat deze volledig in lijn moet zijn met de AVG.

Om dat te waarborgen, stelt de EDPB een aantal wijzigingen voor. De belangrijkste zijn:

  • De ePrivacy Verordening zou cookiewalls moeten verbieden, net zoals de AVG dat doet. Volgens de AVG zijn cookiewalls niet toegestaan, omdat gebruikers dan niet kunnen kiezen of zij tracking cookies willen of niet.
  • Gegevens uit vertrouwelijke elektronische communicatie, zoals WhatsApp-berichten, sms’jes en e-mails mogen zonder toestemming alleen gebruikt worden voor noodzakelijke doelen. Zoals zorgen dat een bericht bij de ontvanger terechtkomt en een veilige verbinding garanderen. Dit geldt ook voor de metadata, zoals locatiegegevens, die met een bericht meegestuurd worden.
  • Het toezicht op gebruik van persoonsgegevens binnen de ePrivacy Verordening zou volledig bij dezelfde toezichthouders moeten liggen als het toezicht op de AVG. In het huidige voorstel voor de ePrivacy Verordening is dat toezicht in sommige gevallen verspreid over verschillende toezichthouders.

Verordening vervangt ePrivacy Richtlijn

De ePrivacy Verordening zal de ePrivacy Richtlijn vervangen. Europese richtlijnen moeten door EU-lidstaten worden ‘vertaald’ in eigen wetgeving. De ePrivacy Richtlijn is in Nederland omgezet in de Telecommunicatiewet.

Een verordening is een Europese wet die in zijn geheel, letterlijk, geldt in alle EU-lidstaten. Het bekendste voorbeeld van zo’n verordening is de AVG.

Hoe nu verder?

Naar verwachting beginnen dit jaar de onderhandelingen tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en ministers uit de EU-lidstaten over de ePrivacy Verordening. Eind 2021 of begin 2022 is de tekst van de wet waarschijnlijk definitief.

Mensen op straat