EDPB: strategie 2021-2023, Brexit en guidelines PSD2 en internationale doorgifte

Thema's:
Betaaldiensten
Doorgifte binnen en buiten de EER
Internationale samenwerking

Op 15 december 2020 vond de 43e vergadering plaats van de European Data Protection Board (EDPB). Daarbij kwamen onder meer aan de orde: de strategie van de EDPB voor 2021-2023, het naderende einde van de overgangsperiode van de Brexit en de guidelines over PSD2 en internationale doorgifte.

Strategie EDPB

De EDPB Strategy 2021-2023 gaat in op de strategische doelen voor de komende jaren. Deze doelen zijn ondergebracht in 4 pijlers:

  • harmonisatie bevorderen en naleving vergemakkelijken;
  • effectieve handhaving en efficiënte samenwerking tussen de privacytoezichthouders ondersteunen;
  • nieuwe technologieën benaderen vanuit het perspectief van grondrechten;
  • wereldwijde gegevensbescherming.

Onderdeel van deze strategie is dat de EDPB heeft besloten een pilot te draaien met een Support Pool of Experts. Via deze pool kunnen de Europese privacytoezichthouders elkaar ondersteunen door capaciteit en expertise te delen, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van onderzoeken.

Brexit

Op 31 december 2020 eindigt de overgangsperiode van de Brexit. De EDPB beschrijft in 2 documenten welke gevolgen dit heeft voor de doorgifte van persoonsgegevens en het toezicht hierop.

Guidelines

De EDPB heeft, na een publieke consultatie, 2 guidelines definitief vastgesteld:

In deze guidelines worden onder meer zaken als grondslag, verdere verwerking, toestemming, en dataminimalisatie nader uitgelegd in de context van betaaldiensten die door PSD2 worden gereguleerd.

Deze guidelines zien op de internationale doorgifte van persoonsgegevens buiten Europa door publieke autoriteiten.

""