EDPB: Grenzen EU weer open tijdens corona? Let op privacy!

Steeds meer grenzen tussen EU-lidstaten gaan weer open, nu de coronamaatregelen versoepeld zijn. De lidstaten kunnen hierbij extra maatregelen willen nemen. Bijvoorbeeld coronatests aan de grens, een verplichte medische verklaring of verplicht gebruik van een corona-app. De Europese privacytoezichthouders waarschuwen dat de EU-lidstaten hierbij het recht op privacy moeten blijven beschermen. En dat samenwerking tussen corona-apps in verschillende landen niet mag leiden tot schending van de privacywetgeving.

Dat stellen de EU-privacytoezichthouders in 2 verklaringen die ze aannamen tijdens een vergadering van de European Data Protection Board (EDPB) op 16 juni 2020.

Maatregelen grenzen

In de verklaring over maatregelen bij grenzen benadrukt de EDPB dat de privacywetgeving van kracht blijft, ook in deze tijd. Natuurlijk moet corona bestreden worden. Maar daarbij moeten fundamentele rechten en vrijheden beschermd blijven, aldus de EDPB.

Samenwerking tussen apps

Verschillende landen in de EU gebruiken ‘corona contact tracing apps’. Met het openen van de grenzen willen overheden dat de verschillende nationale apps kunnen samenwerken.

De EDPB stelt in de verklaring over de samenwerking tussen corona-apps dat het delen van data tussen verschillende apps alleen kan met de vrijwillige deelname van de gebruiker.

Daarbij stelt de EDPB dat die samenwerking tussen apps (‘interoperabiliteit’) niet mag leiden tot het verzamelen van meer data dan nodig.

De EDPB benadrukt tot slot dat samenwerking tussen de apps kan leiden tot verhoogde risico’s voor gegevensbescherming. Overheden moeten daar dus heel voorzichtig mee omgaan en alle mogelijke opties overwegen.

Man loopt buiten op straat stad