Ding mee naar de eerste AP-scriptieprijs en win 2000 euro

Dit jaar reikt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor het eerst een scriptieprijs uit voor de beste masterscriptie die raakt aan het thema ‘toezicht op algoritmes’. Studenten die dit studiejaar een scriptie hebben geschreven die past binnen het thema, kunnen hun scriptie insturen en onder meer meedingen naar de hoofdprijs van 2000 euro.

De AP reikt de scriptieprijs uit om talentvolle studenten te stimuleren om relevant wetenschappelijk onderzoek te doen op het gebied van gegevensbescherming. Dit levert waardevolle nieuwe kennis en inzichten op. Het thema waarop de scripties moeten aansluiten verschilt per jaar. Dit jaar is het thema ‘toezicht op algoritmes’, een breed thema dat goed aansluit bij het nieuwe coördinerende toezicht op algoritmes door de AP dat begin dit jaar van start is gegaan.

Voorwaarden

Om mee te dingen naar de AP-scriptieprijs moeten de scripties aan een aantal voorwaarden voldoen.

De ingestuurde scriptie:

  • is een universitaire masterscriptie, geschreven in het studiejaar 2022/2023 (september 2022 t/m augustus 2023) voor een universiteit in Nederland;
  • past binnen het thema ‘toezicht op algoritmes (regulating algorithms)’;
  • is door de universiteit beoordeeld met een cijfer 8 of hoger;
  • bevat een samenvatting van maximaal 500 woorden;
  • bevat geen verwijzing naar de naam en onderwijsinstelling van de student in de tekst, op de voorkant, op het titelblad, in kop- of voetteksten of in de samenvatting (i.v.m. blinde beoordeling);
  • is niet geschreven door een medewerker, afstudeerder of stagiair die in hetzelfde collegejaar werkzaam is of was bij de AP.

Scripties die voldoen aan bovenstaande voorwaarden kunnen tot 1 september 2023 worden ingediend door het inschrijfformulier in te vullen en te e-mailen naar scriptieprijs@autoriteitpersoonsgegevens.nl, met de scriptie en cijferlijst in de bijlage.

Beoordeling scriptie

Op basis van de samenvattingen vindt een voorselectie plaats, waarna de meest aansprekende scripties beoordeeld worden door een speciale beoordelingscommissie. De ingediende scripties worden ‘blind’ beoordeeld door deze commissie, waarbij de namen en onderwijsinstellingen van de indieners niet zichtbaar zijn voor de beoordelaars.  Zij beoordelen de scripties op basis van vier beoordelingscriteria:

  1. Originaliteit van de probleemstelling;
  2. Relevante kennis en inzichten voor de AP;
  3. Wetenschappelijke kwaliteit;
  4. Leesbaarheid en presentatie.

De scriptie met de hoogste beoordelingsscore krijgt de hoofdprijs van 2000 euro. Daarnaast zijn er geldprijzen voor de tweede plek (1000 euro) en derde plek (500 euro).

Prijsuitreiking

Op 29 januari 2024 (de dag na Data Protection Day) vindt de feestelijke prijsuitreiking plaats op het kantoor van de AP in Den Haag. De winnaars kunnen hun scripties dan inhoudelijk toelichten aan medewerkers van de AP.

Persoon staat aan bureau met computer en papieren