Consultatie nieuwe guidelines EDPB

De European Data Protection Board (EDPB) heeft 2 nieuwe guidelines opgesteld: over de begrippen ‘verantwoordelijke’ en ‘verwerker’ en over targeting van gebruikers van sociale media. Beide (Engelstalige) guidelines staan nu open voor feedback.

Guidelines ‘verantwoordelijke’ en ‘verwerker’

Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, zijn er veel vragen over de begrippen ‘verantwoordelijke’ en ‘verwerker’ en in hoeverre die zijn gewijzigd door de AVG. Vooral als het gaat om gezamenlijke verantwoordelijkheid en de verplichtingen voor verwerkers.

Deze guidelines geven uitleg over de verschillende begrippen. Ook gaan de guidelines in op de belangrijkste gevolgen van deze begrippen voor verantwoordelijken, verwerkers en gezamenlijke verantwoordelijken.

Guidelines targeting sociale media

Targeting van gebruikers van sociale media is een manier om gericht te kunnen adverteren. Het is onderdeel van het verdienmodel van veel aanbieders van sociale media.

Deze guidelines richten zich op de rollen en verantwoordelijkheden van adverteerders en aanbieders. De guidelines gaan daarbij onder meer in op de privacyrisico’s voor gebruikers van sociale media en op de belangrijkste vereisten uit de privacywetgeving, zoals de juridische basis voor de verwerking.

Openbare consultatie

Heeft u opmerkingen of suggesties bij de Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR en/of de Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users? Dan kunt u deze tot en met 19 oktober 2020 doorgeven aan de EDPB.

Meer informatie

Man loopt buiten op straat stad