Consultatie guidelines over internationale doorgifte-instrumenten overheid

Thema:
Doorgifte binnen en buiten de EER

De European Data Protection Board (EDPB) heeft guidelines opgesteld over de manier waarop overheden binnen de Europese Economische Ruimte (EER) persoonsgegevens kunnen delen met overheden buiten de EER. De openbare consultatie loopt tot en met 18 mei 2020 en heeft als doel om de guidelines waar nodig aan te vullen en te verrijken om deze zo praktisch mogelijk te laten zijn.

Update december 2020

Op 15 december 2020 heeft de EDPB de definitieve versie van de guidelines vastgesteld.

2 doorgifte-instrumenten

Specifiek gaan de guidelines van de EDPB over de volgende 2 internationale doorgifte-instrumenten:

  1. een juridisch bindend en afdwingbaar instrument tussen overheidsinstanties of -organen (Art. 46 lid 2 sub d AVG); 
  2. bepalingen die moeten worden opgenomen in administratieve regelingen tussen overheidsinstanties of -organen, waaronder afdwingbare en effectieve rechten van betrokkenen (Art. 46 lid 3 sub b AVG).

Deze instrumenten zijn níet bedoeld voor internationale doorgifte van persoonsgegevens:
 

  • tussen overheidsinstanties en -organen die beiden binnen de EER gevestigd zijn;
  • op het gebied van openbare veiligheid, defensie of staatsveiligheid;
  • door bevoegde autoriteiten die zich bezig houden met strafrechtelijke handhaving, in lijn met de Richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving, evenals de Wpg en de Wjsg; 
  • van een overheidsinstantie of -orgaan aan een particuliere partij of vice versa.

Openbare consultatie

Heeft u opmerkingen of suggesties over de Guidelines 2/2020 on articles 46 (2) (a) and 46 (3) (b)  of Regulation 2016/679 for transfers of personal data between EEA and non-EEA public authorities and bodies ? Dan kunt u deze tot en met 18 mei 2020 doorgeven aan de EDPB.

Op de website van de EDPB vindt u praktische informatie over hoe u kunt reageren op de consultatie.

Winkelend publiek