Boete voor tennisbond vanwege verkoop van persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt tennisbond KNLTB een boete op van 525.000 euro voor het verkopen van persoonsgegevens. De KNLTB heeft in 2018 onrechtmatig tegen betaling persoonsgegevens van een paar honderdduizend van zijn leden verstrekt aan twee sponsoren.

De Koninklijke Nederlandse Lawn Tennisbond (KNLTB) verstrekte de sponsoren persoonsgegevens zoals naam, geslacht en adres, zodat zij een selectie van KNLTB-leden konden benaderen met tennisgerelateerde en andere aanbiedingen. De ene sponsor ontving persoonsgegevens van 50.000, de andere van meer dan 300.000 leden. Die sponsors benaderden een deel van die KNLTB-leden per post of telefoon.

Verkoop van persoonsgegevens

Voor elke verwerking van persoonsgegevens moet de organisatie die ze verwerkt zich kunnen beroepen op één van de zes grondslagen uit de AVG. Bijvoorbeeld dat degene om wie het gaat toestemming heeft gegeven voor die verwerking. Verkoop van persoonsgegevens zonder toestemming van de persoon achter de gegevens is doorgaans verboden. De KNLTB vond dat hij een gerechtvaardigd belang had bij verkoop van de gegevens. De AP is het daarmee niet eens en heeft geoordeeld dat KNLTB geen grondslag had om die persoonsgegevens door te geven aan de sponsoren.

Klacht KNLTB over AP

Tijdens het onderzoek naar de KNLTB diende de tennisbond een klacht in tegen de AP, die de AP gegrond verklaarde. Die klacht ging over het optreden van AP-voorzitter Aleid Wolfsen in Nieuwsuur, op 17 december 2018. Daarin gaf Wolfsen aan dat de AP ‘een sportbond’ onderzocht. De AP heeft in reactie op deze klacht erkend dat zij in die uitzending de indruk heeft gewekt dat de handelwijze van KNLTB niet correct was, terwijl het onderzoek daarnaar nog liep. De KNLTB zag in die uitlatingen de schijn van vooringenomenheid en dat betreurt de AP. Op aanbeveling van de Nationale Ombudsman laat de AP hierbij weten dat de uitlatingen van Wolfsen ten onrechte vooruitliepen op de uitkomsten van het onderzoek.

Bezwaar KNLTB

De KNLTB heeft bezwaar gemaakt tegen het boetebesluit. De AP zal dit gaan beoordelen.

> Samenvatting onderzoek KNLTB
> Boetebesluit KNLTB

Winkelend publiek

Publicaties