Benoeming Wilbert Tomesen tot voorzitter Huis voor Klokkenluiders

De ministerraad is vandaag akkoord gegaan met de benoeming van Wilbert Tomesen tot voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. Tomesen begint op 1 juli in zijn nieuwe functie. Hij is momenteel vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De benoeming gebeurt op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren. Tomesen volgt Erwin Muller op, die per 1 juli stopt als interim-voorzitter van het Huis.

Erwin Muller heeft aangegeven erg blij te zijn met de komst van de nieuwe voorzitter. “Met Wilbert Tomesen krijgt het Huis voor Klokkenluiders een ervaren bestuurder die de ingezette herstart van de organisatie verder in goede banen zal leiden", laat Muller weten.

Het Huis voor Klokkenluiders heeft Wilbert Tomesen en de AP gevraagd om in te stemmen met een snelle overstap, waarmee beiden akkoord zijn gegaan. “Wij danken Wilbert voor alles wat hij voor de AP en daarmee voor de privacybescherming heeft betekend en wensen hem veel succes in deze belangrijke nieuwe functie”, aldus Aleid Wolfsen. De AP had de procedure voor de werving van een derde bestuurslid al in gang gezet. Deze procedure wordt nu uitgebreid tot een werving van twee nieuwe bestuursleden.

Wilbert Tomesen is sinds 1 december 2011 bestuurder van de AP, sinds juni 2013 in de rol van vicevoorzitter. Voordat hij bij de AP werkzaam was, was Tomesen hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Zwolle en waarnemend hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Almelo. Daarvoor was hij onder meer fungerend hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket Den Haag en officier van justitie te Aruba.

Mensen op straat