AVG voor het mkb: meer grip op gegevensverwerking

Verreweg de meeste ondernemers kennen de AVG. Maar ondanks dat ondernemers privacy belangrijk vinden, blijkt het voor hen nog weleens lastig om de regels in de praktijk toe te passen. Dat brengt risico’s met zich mee. Er kan dan onverhoopt iets misgaan. Denk aan een datalek. Met alle gevolgen van dien, voor zowel de ondernemer als de klanten. Om mkb’ers op weg te helpen, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een aantal laagdrempelige animaties en een infographic gemaakt over de concrete vragen die spelen.

Infographic & animaties

Welke gegevens verzamelt u als (kleine) ondernemer? Heeft u alle gegevens die u verzamelt eigenlijk wel nodig voor het leveren van uw dienst of product? Hoe zorgt u voor overzicht en goede beveiliging? Hoe regelt u dat uw klanten hun privacyrechten kunnen gebruiken? En waar moet u aan denken als u een medewerker aanneemt?

De animaties worden de komende tijd onder meer via sociale media gedeeld.

    AVG-regelhulp

    Ook handig voor ondernemers is de interactieve AVG-regelhulp. Als u de vragen uit de regelhulp beantwoordt, krijgt u een praktisch advies op maat over waar u nog aan moet werken om aan de AVG te (blijven) voldoen. De AVG-regelhulp is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

    Mensen op straat