AP wijst vergunningaanvraag Fraudehelpdesk af

De Fraudehelpdesk heeft een verzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens ingediend voor een vergunning om strafrechtelijke gegevens te verwerken. De AP heeft dit verzoek op 19 juni 2019 afgewezen.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: “De AP vindt fraudebestrijding ontzettend belangrijk en we hebben dan ook uitgebreid overleg gevoerd met de Fraudehelpdesk, maar het moet wel goed geregeld en goed onderbouwd zijn. Op dat punt moet de Fraudehelpdesk haar huiswerk beter doen.”

Zorgvuldig ontwerp nodig

De Fraudehelpdesk is een private stichting die fraudemeldingen registreert, slachtoffers van fraude adviseert en burgers en organisaties wil waarschuwen tegen allerlei oplichtingspraktijken. Daartoe wil de stichting onder meer gegevens van mogelijke criminelen en fraudeurs registreren en openbaarmaken.

Dat mag alleen als er een zeer zorgvuldig ontwerp wordt gemaakt van het verzamelen en delen van de gegevens om te voorkomen dat mensen ten onrechte als fraudeur te boek staan. De aanvraag van de Fraudehelpdesk was echter niet zorgvuldig genoeg.

Nadelige gevolgen

Wie ten onrechte als fraudeur geregistreerd staat kan nadelige gevolgen verwachten, zoals stigmatisering of maatschappelijke uitsluiting. Onder de privacywetgeving gelden strenge regels voor organisaties die strafrechtelijke gegevens over mensen willen verwerken.

De Fraudehelpdesk heeft nog onvoldoende kunnen onderbouwen hoe en waarom zij strafrechtelijke gegevens moet verwerken.

Vergunning noodzakelijk

Zonder vergunning van de AP mag de Fraudehelpdesk de strafrechtelijke persoonsgegevens niet verwerken.

""

Publicaties

Besluit afwijzen vergunning Fraudehelpdesk