AP verwelkomt Monique Verdier en Katja Mur als nieuwe bestuursleden

Monique Verdier en Katja Mur worden de nieuwe bestuursleden van de Autoriteit Persoonsgegevens. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming mee ingestemd hen bij de Koning voor te dragen voor benoeming. Met de benoeming van Verdier en Mur is het bestuur van de AP weer op volle sterkte. Verdier wordt vice-voorzitter en start per 1 januari 2019. Mur wordt bestuurslid en stapt per 1 februari 2019 over naar de AP.

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: ‘Ik kijk uit naar een goede samenwerking met deze twee ervaren bestuurders. In onze complexe, steeds digitalere samenleving neemt het belang van privacybescherming toe. De waardevolle en gevarieerde ervaring en achtergrond van de nieuwe bestuurders helpen ons om verder invulling te geven aan onze taken en ambities’. De drie bestuurders vormen een collegiaal bestuur. Onderling gaan zij de portefeuilles verdelen.

Achtergrond Monique Verdier

Monique Verdier (1963) heeft veel ervaring als bestuurder, adviseur en toezichthouder in de zorg. Zij was jarenlang lid van de Raad van Bestuur van het Groene Hart ziekenhuis in Gouda en het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Momenteel werkt zij als executive coach en persoonlijk adviseur. Verdier studeerde wiskunde en technische bedrijfskunde in Eindhoven.

Achtergrond Katja Mur

Katja Mur (1971) werkt sinds 1993 in het openbaar bestuur: zij is sinds 2010 directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor werkte zij als programmadirecteur, afdelingshoofd en inspecteur bij diverse ministeries. Mur studeerde Bestuurskunde in Rotterdam.

Over de AP

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing, de AVG. Die geeft iedereen meer en sterkere privacyrechten. Met de AVG heeft de AP er nieuwe taken en bevoegdheden bijgekregen, onder meer op het gebied van Europese samenwerking en bij de behandeling van klachten van burgers. Bij de AP werken op dit moment 187 mensen (157 fte).

Mensen op straat

Lees ook

Bekijk alle actualiteit