AP toetst opzet corona-apps

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) beoordeelt op dit moment zorgvuldig de opzet van 7 corona-apps die het kabinet nu overweegt. De AP maakt maandag 20 april haar bevindingen bekend.

Zorgvuldigheid is hierbij uitermate belangrijk, vindt de AP. Áls de overheid een app gaat inzetten om corona te bestrijden, moet de privacy gewaarborgd zijn.

Beoordeling apps taak AP

De beoordeling die de AP nu doet van de opzet van de 7 corona-apps op de shortlist van het kabinet hoort bij een van de wettelijke taken van de AP. Bij een verwerking van persoonsgegevens die een hoog risico oplevert voor burgers, moet de AP eerst geraadpleegd worden voor die verwerking mag starten.

De AP bekijkt bij de opzet van de apps of ze voldoen aan de vereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, de privacywet). Daarbij kijkt de AP onder meer of de apps niet meer data verzamelen dan nodig en of de gegevens goed beveiligd zijn.

Daarnaast beoordeelt de AP de apps op de risico’s die ze met zich meebrengen. Bijvoorbeeld het risico dat de gegevens op een andere manier gebruikt worden dan waarvoor bedoeld en het risico dat de persoonsgegevens in verkeerde handen vallen.

AP kan inzet app verbieden

De AP blijft ook betrokken na de beoordeling van de opzet van deze apps. Wanneer het kabinet de keuze voor een app heeft gemaakt, zal de AP toetsen of die inderdaad werkt zoals omschreven.

Als een app die het kabinet kiest niet voldoet aan de eisen die de privacywet stelt, kan de AP de overheid verbieden de app in te zetten. Dan kan het kabinet ervoor kiezen een nieuwe wet te maken die inzet van de app mogelijk maakt.

Zo’n wetsvoorstel moet vanzelfsprekend ook door het parlement goedgekeurd worden en de AP moet dan advies geven over dat wetsvoorstel.

Mensen op straat