AP: temperatuur meten mag niet zomaar

Werkgevers die de lichaamstemperatuur van hun werknemers opmeten voordat zij naar binnen mogen. Of de temperatuur meten van hun bezoekers, zoals vrachtwagenchauffeurs die lading komen lossen. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hoort dat dit regelmatig gebeurt. Deze organisaties zijn echter in overtreding als zij hierbij gegevens registreren of geautomatiseerd verwerken. Zij riskeren daarmee een hoge boete.

Overtreding

Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP: ‘Natuurlijk willen we allemaal zo snel mogelijk weer aan het werk en deze coronacrisis achter ons laten.

We horen dat allerlei organisaties verschillende middelen inzetten om mensen snel te kunnen controleren op koorts. Niet alleen met een thermometer, maar ook met thermische camera’s.

Dat mag niet. Vanuit de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is dit een ernstige overtreding. Als dit gebeurt, zullen we als AP handhavend optreden.’

Gezondheidsgegevens

Het is verboden om mensen te temperaturen en daarmee hun gezondheidsgegevens te verwerken. Vaak denken werkgevers dit met toestemming toch te mogen. 

Maar in een arbeidsrelatie kan dat niet, omdat daar geen sprake is van gelijkwaardigheid. Een werknemer kan zich dan onder druk gezet voelen om toestemming te geven.

Een ondernemer mag geen dokter spelen. Uitsluitend een bedrijfsarts mag gezondheidstests doen. En de medische gegevens van personeel verwerken.

Werkgevers mogen niet vragen naar de gezondheid van hun medewerkers. Bovendien mogen werkgevers zelf geen medische gegevens van personeel verwerken (zie verder: Mijn zieke werknemer).

Bezoekers

Krijgt een onderneming een bezoeker, bijvoorbeeld een chauffeur die goederen wil laden en lossen? Dan mag de onderneming ook deze chauffeur niet om toestemming vragen om zijn temperatuur te meten.

Hier is namelijk ook geen sprake van gelijkwaardigheid. De chauffeur hoeft er niet mee in te stemmen, maar komt dan in een moeilijke situatie.

Zowel de chauffeur als zijn werkgever hebben er belang bij dat hij toegang krijgt tot het terrein. De chauffeur zal dus zich gedwongen voelen om toestemming te geven.

Stoppen met temperaturen

Wolfsen: ‘We willen niet over een paar maanden wakker worden in een samenleving met een soort Chinese toestanden, waarin de werkgever voortdurend met je meekijkt en zelfs je zorggegevens kan inzien en daaraan allerlei consequenties kan verbinden.

We adviseren medewerkers van bedrijven die hun temperatuur meten om dit bij de ondernemingsraad aan te kaarten en bij de functionaris gegevensbescherming (FG), als het bedrijf die heeft. Stopt het niet per direct? Dan kan de AP handhavend optreden en de verwerking stilleggen.’

""