AP onderzoekt meten temperatuur werknemers tijdens corona

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft twee grote bedrijven onderzocht die de temperatuur van hun personeel meten vanwege corona. De AP constateerde dat beide bedrijven, waaronder een multinational, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) overtreden.

De AP kreeg al snel na de uitbraak van het coronavirus in Nederland veel vragen en klachten over temperatuurmetingen. Bijvoorbeeld in de horeca, winkels, fabrieken en kantoren. De AP besloot zich vooral te richten op het opmeten van de temperatuur op de werkplek.

Monique Verdier, vicevoorzitter van de AP: “De AP begrijpt dat werkgevers maatregelen willen nemen om de risico’s van het coronavirus te beperken, maar de maatregelen moeten wel binnen de grenzen van de wet blijven. Werknemers zijn niet altijd in de positie om de meting te weigeren of te ontwijken. Daarom heeft de AP besloten om hier onderzoek naar te doen.”

Overtreding AVG

Het onderzoek van de AP toont aan dat de twee onderzochte werkgevers gezondheidsgegevens verwerken van hun werknemers. Dat is in dit geval niet toegestaan.

Persoonsgegeven

Een lichaamstemperatuur is een persoonsgegeven als deze temperatuur te herleiden is tot een specifiek persoon. Bij beide organisaties is dit zo. De organisaties kunnen namelijk achterhalen wie een normale of een te hoge temperatuur heeft. 

Een lichaamstemperatuur zegt iets over iemands gezondheid. Daarom is het niet alleen een persoonsgegeven, maar ook een gezondheidsgegeven. En gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens, waarvoor speciale regels gelden.

Toestemming geldt niet

Het is meestal verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een uitzondering uit de wet geldt. Een mogelijke uitzondering is als iemand uitdrukkelijke toestemming geeft. 

Een van de twee bedrijven vraagt direct voorafgaand aan de meting toestemming aan de werknemers om hun temperatuur op te meten. Toch geldt die toestemming niet. 

Verdier licht dit toe: “Mensen moeten in vrijheid toestemming kunnen geven. Maar werknemers zullen zich vaak onder druk gezet voelen om toestemming te geven aan hun werkgever. Bovendien mag toestemming weigeren geen nadelige gevolgen hebben. Bij dit bedrijf mochten medewerkers die weigerden niet naar binnen. Daardoor is de temperatuurmeting op deze manier dus niet toegestaan."

Opnieuw controleren

De AP heeft beide organisaties aangespoord om zaken te verbeteren. Over enige tijd controleert de AP de organisaties opnieuw om vast te stellen of de manier van temperaturen is aangepast.

""