AP komt met nadere toelichting gevolgen Brexit

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal op korte termijn meer duidelijkheid geven over de mogelijke gevolgen voor de juiste naleving van de privacyregels bij een vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie.

De AP is door verschillende organisaties benaderd met vragen over de effecten die de Brexit zou kunnen hebben op de bescherming van persoonsgegevens. Deze vragen houden onder meer verband met het uitwisselen van persoonsgegevens met organisaties in het VK.

Over deze en andere vragen houdt de AP contact met de haar Europese collega-toezichthouders. Binnen de samenwerking van de European Data Protection Board bespreken zij diverse scenario’s. Op de website van de privacytoezichthouder in het VK is informatie over de verschillende Brexit-scenario’s te vinden. 

Naar verwachting zal de AP samen met de andere privacytoezichthouders in de EU begin volgend jaar meer duidelijkheid hierover kunnen bieden.

Winkelend publiek