AP bemiddelt 52 keer bij verwijdering zoekresultaten Google en Bing

Sinds juli 2014 hebben 155 mensen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) gevraagd om te helpen zoekresultaten op hun naam te laten verwijderen uit een zoekmachine. In de meeste verzoeken ging het om Google. De AP heeft 50 keer bemiddeld bij Google en 2 keer bij Bing en heeft er in 37 zaken voor kunnen zorgen dat de zoekmachine de zoekresultaten verwijderde.

‘Recht om vergeten te worden’ bestaat drie jaar

Via een zoekmachine op iemands naam zoeken kan leiden tot zoekresultaten die de privacy van deze persoon schaden. Drie jaar geleden oordeelde het Europese Hof van Justitie dat burgers het recht hebben om vergeten te worden. Mensen in Europa kregen expliciet het recht om zoekmachines te vragen bepaalde zoekresultaten op hun naam te verwijderen.

Zij hebben dit recht als de gegevens ontoereikend zijn, niet (meer) ter zake doen of bovenmatig zijn. Ook kunnen zij verwijdering vragen als de publicatie van de zoekresultaten anderszins inbreuk maakt op hun persoonlijke levenssfeer en deze inbreuk - bijvoorbeeld door de rol die iemand in het openbare leven speelt - niet te rechtvaardigen valt.

Bemiddeling door AP

Weigert een zoekmachine gehoor te geven aan een verwijderverzoek, dan kan de betrokkene de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vragen te bemiddelen. In juli 2014 ontving de AP het eerste bemiddelingsverzoek. De zoekmachine is na bemiddeling van de AP niet verplicht om de zoekresultaten alsnog te verwijderen, maar doet dit vaak wel.

Heeft de bemiddeling door de AP niet het gewenste resultaat voor de betrokkene, dan kan hij de rechter vragen om de zoekmachine op te dragen specifieke zoekresultaten te verwijderen.

Beoordeling verwijderverzoeken

De AP heeft alle 155 verwijderverzoeken beoordeeld. In veel gevallen heeft de toezichthouder de betrokkenen om meer informatie gevraagd, bijvoorbeeld omdat bewijs ontbrak. Daarna heeft de AP het volgende met de verwijderingsverzoeken gedaan:

  • 50 x bemiddeld bij Google, 2 x bij Bing: 37 x met succes, 14 x afgewezen doordat Google bij zijn oorspronkelijke beoordeling bleef;
  • 70 x niet bemiddeld, bijvoorbeeld omdat de beslissing van de zoekmachine om niet te verwijderen juist leek te zijn;
  • 23 x niet in behandeling genomen, bijvoorbeeld omdat het verzoek te laat was ingediend;
  • 3 x succesvol doorverwezen naar een overheidsorganisatie om de publicatie van persoonsgegevens bij de bron te laten verwijderen;
  • 8 x nog in behandeling bij de AP.

Meer informatie

Uitgebreidere informatie over de verwijderverzoeken en de bemiddeling door de AP is te vinden in de publicatie Overzicht bemiddeling Autoriteit Persoonsgegevens bij verwijdering resultaten zoekmachines.

De AP heeft in mei 2016 ook een overzicht gemaakt.

Winkelend publiek

Publicaties

Overzicht bemiddeling AP bij verwijdering resultaten zoekmachines mei 2017