AP adviseert kritisch over wijziging Wet register onderwijsdeelnemers

Thema:
Gebruik van persoonsgegevens in het onderwijs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft geadviseerd over een voorstel voor wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers (WRO). De AP heeft bezwaar tegen het wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel regelt onder meer dat verschillende private partijen grote hoeveelheden persoonsgegevens zullen ontvangen uit het register onderwijsdeelnemers. 

Daar zitten bijzondere persoonsgegevens bij, namelijk gegevens over de gezondheid van sommige leerlingen en studenten die in het register staan.

Deze gegevens zijn verzameld voor een specifieke overheidstaak, niet om aan private partijen beschikbaar te stellen. Het is daarom belangrijk dat deze gegevens ook zo veel mogelijk bij de overheid blijven. 

Anders raakt de overheid de controle over de gegevens kwijt. En neemt het risico toe dat de gegevens niet goed beveiligd zijn. Of worden gebruikt voor andere, onverenigbare doelen.

Noodzaak onderbouwen

De AP adviseert om de noodzaak van de verstrekkingen van gegevens uit het register nader te onderbouwen in de toelichting op het wetsvoorstel. Of, als dat niet lukt, van de gegevensverstrekkingen af te zien.

Ontbrekende informatie

Komt er in de toelichting alsnog een goede onderbouwing van de noodzaak? Dan moet het wetsvoorstel of de toelichting daarnaast op diverse punten worden aangevuld, aldus de AP. 

De AP adviseert onder meer:

  • Te expliciteren dat alleen geanonimiseerde of – zo nodig – gepseudonimiseerde gegevens zullen worden verstrekt.
  • Het doel ‘doelmatigheid van het onderwijs’ te specificeren, omdat dit te algemeen is.
  • De proportionaliteit te onderbouwen van het verstrekken van gegevens over de gezondheid voor onderzoek. Staat de privacyinbreuk in verhouding tot het doel van de verstrekking?
  • De rechtsgrond van de gegevensverwerkingen te onderbouwen. Welke grondslag(en) uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is of zijn van toepassing?

Wetsvoorstel en advies openbaar

De AP heeft op 3 maart 2021 over het wetsvoorstel geadviseerd. Op 12 november 2021 is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Vanaf dat moment is het wetsvoorstel openbaar en kan de AP het advies over het voorstel publiceren.

""

Publicaties

Advies wijziging Wet register onderwijsdeelnemers