Nieuwe Europese informatiesystemen

Naast de bestaande Europese informatiesystemen gaat de Europese Unie (EU) een aantal nieuwe systemen voor grensbewaking en justitiële taken in gebruik nemen. Verder worden verschillende bestaande Europese systemen aangepast. Deze nieuwe systemen en functionaliteiten worden in de komende jaren stapsgewijs ingevoerd.

Op deze pagina

Nieuwe systemen

Er komen 3 nieuwe Europese informatiesystemen:

  1. Entry Exit System (EES): een registratiesysteem waarin personen uit derde landen worden geregistreerd wanneer zij de buitengrenzen van de EU overgaan. Het doel is om illegale immigratie tegen te gaan en migratiestromen te reguleren. Daarnaast kan het systeem bijdragen aan het voorkomen en opsporen van terrorisme en andere ernstige misdrijven.
  2. European Travel Information and Authorisation System (ETIAS): een systeem waarin informatie wordt geregistreerd over reizigers uit derde landen die geen EU-visum hoeven aan te vragen. Het doel is om te controleren of iemand aan de toegangseisen voldoet voordat deze persoon het Schengengebied inkomt.
  3. European Criminal Records Information System – Third Country Nationals (ECRIS-TCN): een gecentraliseerd systeem om vast te stellen welke EU-lidstaten informatie hebben over veroordelingen van personen uit derde landen en van staatlozen. Het doel is gegevens over veroordelingen in andere lidstaten te kunnen meewegen in een nieuwe strafrechtelijke procedure.

Nieuwe functionaliteit

De belangrijkste nieuwe functionaliteit is dat de bevoegde nationale en Europese autoriteiten via één zoekportaal informatie kunnen opvragen over specifieke personen die in de verschillende Europese informatiesystemen staan. Het is dan niet meer nodig om in alle informatiesystemen afzonderlijk te zoeken.