Vergroot contrast

Zwarte lijst zorg en welzijn

De Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari 2016 College bescherming persoonsgegevens) heeft het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn van werkgeversvereniging ZorgZijn Werkt goedgekeurd. Deze goedkeuring is geldig vanaf de datum van publicatie van het besluit in de Staatscourant (3 november 2014).

Zwarte lijst zorgpersoneel

De zorg- en welzijnssector wordt regelmatig geconfronteerd met zorgmedewerkers die zich misdragen tegenover cliënten die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Het gaat hierbij om diefstal, mishandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Daarom is een waarschuwingsregister (zwarte lijst) opgesteld voor zorgpersoneel. Het doel van de zwarte lijst is zorgmedewerkers bij sollicitaties te screenen. Dit voorkomt dat medewerkers die bij de ene zorginstelling zijn ontslagen wegens misdragingen aan het werk kunnen bij een andere zorginstelling.