Vergroot contrast

Zwarte lijst woningcorporaties De Maaskoepel

De Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari 2016 College bescherming persoonsgegevens) heeft de waarschuwingslijst Regionaal Vangnet Ontruimingen van de Federatie van Woningcorporaties De Maaskoepel goedgekeurd. Deze goedkeuring is geldig vanaf de datum van publicatie van het besluit in de Staatscourant (2 april 2008).

Zwarte lijst probleemhuurders

Woningcorporaties die deelnemen aan het samenwerkingsverband De Maaskoepel, hebben regelmatig te maken met probleemhuurders. Uiteindelijk leidt dat in veel gevallen tot een ontruiming van de gehuurde woning.

Woningcorporaties willen probleemhuurders tijdiger kunnen signaleren, om eventuele maatregelen te nemen of hulpverlening in te schakelen. Hiermee wordt beoogd het aantal ontruimingsprocedures terug te dringen.

In aanvulling op bestaande maatregelen hanteert De Maaskoepel een waarschuwingslijst (zwarte lijst) waarop huurders worden geregistreerd tegen wie een ontruimingsvonnis is uitgesproken. Aangesloten woningcorporaties kunnen de zwarte lijst raadplegen.