Vergroot contrast

Zwarte lijst veroordeelden seksuele intimidatie in de sport

De Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari 2016: College bescherming persoonsgegevens) heeft op 11 juni 2015 het 'Register veroordeelden seksuele intimidatie in de sport' van NOC*NSF goedgekeurd.

In 2008 keurde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) het ‘Registratiesysteem in de Sport’ van NOC*NSF goed. Omdat de goedkeurende verklaring van de AP was verlopen, heeft NOC*NSF een nieuw voorafgaand onderzoek bij de AP aangevraagd. De AP concludeert dat het protocol inhoudelijk niet is gewijzigd ten opzichte van 2008.

Zwarte lijst veroordeelden seksuele intimidatie

Op de zwarte lijst worden personen vanaf 16 jaar geregistreerd die zich (bewezen) schuldig hebben gemaakt aan vormen van seksuele intimidatie en strafbare seksuele gedragingen binnen sportorganisaties.

Het doel van de zwarte lijst is bij te dragen aan een sociaal-emotioneel veilige sportomgeving door recidive van seksuele intimidatie in de sport te voorkomen.