Vergroot contrast

Zwarte lijst mobiel banditisme

De Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari 2016 College bescherming persoonsgegevens) heeft op 22 december 2015 het Waarschuwingsregister Mobiel Banditisme van Stichting Gemeenschappelijke Informatie Organisatie goedgekeurd.

Zwarte lijst mobiel banditisme

Ondernemingen in de detailhandel en transport & logistiek worden regelmatig geconfronteerd met strafbare feiten gepleegd door mobiele (rondtrekkende) bendes. Het gaat om goed georganiseerde groepen, die vaak in wisselende samenstelling opereren.

Ze zoeken specifieke producten uit (zoals sieraden, cosmetica, babyvoeding en merkkleding) en werken met speciaal geprepareerde middelen (zoals rooftassen). De schade die wordt veroorzaakt door deze criminele activiteiten bedraagt naar schatting jaarlijks 250 miljoen euro.

Deelnemers aan het Waarschuwingsregister Mobiel Banditisme kunnen gegevens over mobiele bendes registeren en uitwisselen. De werkwijze bij deze gegevensverwerking is vastgelegd in een protocol. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft geoordeeld dat dit protocol voldoende privacywaarborgen bevat.