Vergroot contrast

Waarschuwingssysteem ELENA

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft het Waarschuwingssysteem ELENA rechtmatig verklaard. De Autoriteit Persoonsgegevens concludeert dat het door BOVAG beschreven Waarschuwingssysteem ELENA en Protocol ELENA voldoende passende en specifieke waarborgen bevatten.

Waarschuwingssysteem

Het Waarschuwingssysteem ELENA beoogt voertuigcriminaliteit tegen te gaan die wordt gepleegd met leen- of huurvoertuigen. In het Waarschuwingssysteem ELENA worden meldingen geregistreerd over strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen van de huurder of proefritmaker. De inhoud van deze registratie wordt gedeeld met politie en justitie met het oog op de opsporing en vervolging van strafbare feiten en met andere verhuurbedrijven teneinde recidive te voorkomen en de externe criminaliteit te beheersen.

Het doel van het Waarschuwingssysteem ELENA is om te kunnen beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede beoordeling of, en zo ja onder welke voorwaarden, een overeenkomst zal worden aangegaan met de betrokkene.