Vergroot contrast

Meldpunt Keurmerk Verhuurdersbelangen

De Autoriteit Persoonsgegevens (tot 1 januari 2016 College bescherming persoonsgegevens) heeft het Meldpunt Keurmerk Verhuurdersbelangen goedgekeurd. Deze goedkeuring is 6 jaar geldig na de datum van publicatie van het besluit in de Staatscourant (25 april 2013).

Zwarte lijst huurders

Het Meldpunt Keurmerk Verhuurdersbelangen is een van de maatregelen om in wijken een goed leefklimaat te bevorderen. Aan de ene kant door bewoners te beschermen en schadeposten te vermijden, maar tegelijk ook door moeilijk plaatsbare huurders nieuwe kansen te bieden.

Bij het meldpunt (zwarte lijst) aangesloten woningverhuurders leggen gegevens vast van huurders die onrechtmatig of hinderlijk gedrag vertonen (zoals overlast of huurachterstand) en wisselen deze gegevens met elkaar uit. Zo kunnen deze verhuurders bij een nieuwe huurovereenkomst de risico’s tijdig onderkennen en eventuele negatieve gevolgen voor de verhuurders en bewoners beperken.