Vergroot contrast

Tuchtrechtelijk Register banken

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 13 april 2016 het Tuchtrechtelijk Register van Stichting Tuchtrecht Banken goedgekeurd. De AP concludeert dat deze zwarte lijst van bankmedewerkers voldoende privacywaarborgen bevat.

Banken zijn wettelijke verplicht om een tuchtrechtelijke regeling te hebben. Een externe, onafhankelijke organisatie moet deze regeling uitvoeren. Deze organisatie is de Stichting Tuchtrecht Banken.

Zwarte lijst bankmedewerkers

De Stichting Tuchtrecht Banken heeft een zwarte lijst opgesteld (het Tuchtrechtelijk Register). Op deze lijst registreert de stichting voortaan bankmedewerkers die een tuchtrechtelijke maatregel opgelegd hebben gekregen, zoals een tijdelijk beroepsverbod.

Het feit dat iemand geregistreerd staat, wordt gedeeld met de deelnemende banken. Het doel hiervan is recidive te helpen voorkomen en bij te dragen aan de integriteit van bankmedewerkers.

Hoe lang is de zwarte lijst geldig?

De Stichting Tuchtrecht Banken stuurt vanaf 13 april 2016 (datum besluit) elke 5 jaar een afschrift van een privacyauditrapport aan de AP, waaruit blijkt dat de verwerking van persoonsgegevens nog steeds op dezelfde manier gebeurt. Is de werkwijze veranderd, dan neemt de AP opnieuw een besluit.