Vergroot contrast

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties mag een organisatie uw gegevens niet meer gebruiken. Maar kan de organisatie de gegevens ook (nog) niet wissen. De organisatie moet dan tijdelijk stoppen met het gebruik van uw gegevens. Dit heet het recht op beperking van de verwerking.

U kunt om beperking van de verwerking vragen in de volgende vier situaties.

Uw gegevens zijn mogelijk onjuist

Heeft u aangegeven dat een organisatie onjuiste gegevens van u gebruikt? En de organisatie gevraagd uw gegevens te wijzigen?

Dan mag de organisatie deze gegevens niet gebruiken zolang de organisatie nog niet heeft gecontroleerd of uw gegevens wel kloppen.

De verwerking is onrechtmatig

Een organisatie mag bepaalde gegevens niet verwerken volgens de privacyregels. En moet de gegevens dus eigenlijk wissen. Maar u wilt niet dat de organisatie uw gegevens wist. Bijvoorbeeld omdat u de gegevens later nog wilt opvragen.

Uw gegevens zijn niet meer nodig

Een organisatie heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor de gegevens zijn  verzameld. En moet de gegevens dus eigenlijk wissen.

Maar u wilt niet dat de organisatie uw gegevens wist, omdat u die gegevens nog nodig heeft voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij u betrokken bent.

U heeft bezwaar gemaakt

Maakt u bij een organisatie bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie? Dan moet de organisatie stoppen met uw gegevens te verwerken.

Tenzij de organisatie heel goede redenen heeft om uw gegevens te blijven verwerken, die zwaarder wegen dan uw belangen. Zo lang nog niet duidelijk is wat zwaarder weegt, mag de organisatie uw gegevens niet gebruiken.

Bekijk binnen het onderwerp Recht op beperking van de verwerking

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over recht op beperking van de verwerking