Vergroot contrast

Recht op beperking van de verwerking

In bepaalde situaties mag een organisatie uw gegevens niet meer gebruiken. Maar kan de organisatie de gegevens ook (nog) niet wissen. De organisatie moet dan tijdelijk stoppen met het gebruik van uw gegevens. Dit heet het recht op beperking van de verwerking.

U kunt om beperking van de verwerking vragen in de volgende vier situaties.

Uw gegevens zijn mogelijk onjuist

Heeft u aangegeven dat een organisatie onjuiste gegevens van u gebruikt? En de organisatie gevraagd uw gegevens te wijzigen?

Dan mag de organisatie deze gegevens niet gebruiken zolang de organisatie nog niet heeft gecontroleerd of uw gegevens wel kloppen.

De verwerking is onrechtmatig

Een organisatie mag bepaalde gegevens niet verwerken volgens de privacyregels. En moet de gegevens dus eigenlijk wissen. Maar u wilt niet dat de organisatie uw gegevens wist. Bijvoorbeeld omdat u de gegevens later nog wilt opvragen.

Uw gegevens zijn niet meer nodig

Een organisatie heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor de gegevens zijn  verzameld. En moet de gegevens dus eigenlijk wissen.

Maar u wilt niet dat de organisatie uw gegevens wist, omdat u die gegevens nog nodig heeft voor een rechtsvordering. Bijvoorbeeld een juridische procedure waarbij u betrokken bent.

U heeft bezwaar gemaakt

Maakt u bij een organisatie bezwaar tegen het verwerken van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie? Dan moet de organisatie stoppen met uw gegevens te verwerken.

Tenzij de organisatie heel goede redenen heeft om uw gegevens te blijven verwerken, die zwaarder wegen dan uw belangen. Zo lang nog niet duidelijk is wat zwaarder weegt, mag de organisatie uw gegevens niet gebruiken.

Bekijk binnen het onderwerp Recht op beperking van de verwerking

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over recht op beperking van de verwerking

 • Hoe kan ik om beperking van de verwerking van mijn gegevens vragen?

  Wilt u dat een organisatie het gebruik van uw gegevens beperkt? Dan kunt u dit aan de organisatie vragen. Dit kunt u het beste schriftelijk doen, door een brief of e-mail aan de organisatie te sturen.

  Schriftelijk verzoek

  Uw verzoek schriftelijk doen is handig om bewijsmateriaal te krijgen. Want weigert de organisatie uw verzoek of krijgt u geen reactie? En wilt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of ermee naar de rechter gaan? Dan kunt u laten zien welke stappen u heeft ondernomen.

  Voorbeeldbrief AP

  U kunt voor uw verzoek de voorbeeldbrief beperking verwerking persoonsgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens gebruiken.

  Zie ook

 • Wat moet een organisatie doen als ik vraag om beperking van de verwerking van mijn persoonsgegevens?

  De organisatie moet binnen 1 maand per brief of e-mail reageren wanneer u om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vraagt.

  Maar is uw verzoek ingewikkeld? Of heeft u meerdere verzoeken aan dezelfde organisatie gestuurd? Dan mag de organisatie er 2 maanden langer over doen. De organisatie moet u dan wel binnen 1 maand laten weten dat het langer gaat duren en waarom.

  Inhoud reactie

  In de reactie moet de organisatie u laten weten of de organisatie aan uw verzoek voldoet. En zo ja, wat de organisatie dan precies gaat doen.

  Weigert de organisatie uw verzoek? Dan moet de organisatie u laten weten waarom.

  Andere organisaties informeren

  Heeft de organisatie uw gegevens het afgelopen jaar aan andere organisaties doorgegeven? Dan moet de organisatie aan deze andere organisaties laten weten dat het gebruik van uw gegevens is beperkt. En dat de andere organisaties het gebruik van uw gegevens dus ook moeten beperken.

  Wilt u weten welke organisaties op die manier zijn geïnformeerd, dan kunt u dat aan de organisatie vragen. De organisatie is verplicht u hierop antwoord te geven.

  Identiteit controleren

  Voordat de organisatie uw verzoek in behandeling neemt, moet de organisatie uw identiteit controleren. Dat is om uw privacy te beschermen, zodat niet iemand anders toegang krijgt tot uw gegevens.

  Er zijn verschillende manieren om uw identiteit te controleren. Een kopie van uw identiteitsbewijs vragen mag bijna nooit.

  Maar geeft de organisatie aan dat een kopie noodzakelijk is? Zorg er dan voor dat u een veilige kopie verstrekt. Maak uw burgerservicenummer (BSN) onleesbaar en vermeld duidelijk aan wie u de kopie verstuurt met welk doel. U kunt hiervoor de app van KopieID gebruiken.

 • Wat kan ik doen als ik een vraag of klacht heb over hoe een organisatie omgaat met mijn recht op beperking van de verwerking?

  Ga met uw vragen of klachten altijd eerst naar de organisatie zelf. U kunt het beste contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG), als de organisatie die heeft. De contactgegevens van de FG horen op de website van de organisatie te staan.

  Heeft u een klacht en komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een privacyklacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.