Vergroot contrast

Klacht melden bij de AP

Bent u het niet eens met hoe een organisatie met uw persoonsgegevens omgaat? En komt u er samen met de organisatie niet uit? Dan kunt u een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Informatie- en Meldpunt Privacy

Twijfelt u of u een privacyklacht wilt of kunt melden bij de AP? Dan kunt u contact opnemen met het Informatie- en Meldpunt Privacy van de AP.

Wat voor privacyklacht kan ik melden?

Er zijn 2 soorten privacyklachten die u kunt melden:

 • Een klacht waarbij u de AP informeert over een mogelijke privacyschending. De AP noemt dit een tip.
 • Een klacht over de verwerking van uw eigen persoonsgegevens. De AP noemt dit een klacht.

Een klacht melden waarbij u de AP informeert (tip geven)

Vermoedt u dat een organisatie persoonsgegevens verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet? Dan kunt u de AP hierover informeren. U geeft dan een tip aan de AP.

 • Een tip kan gaan over uw eigen persoonsgegevens, maar ook over persoonsgegevens van andere mensen. Of over de naleving van de privacywetgeving door organisaties in het algemeen.
 • U kunt een tip anoniem indienen.
 • De AP gebruikt tips om onderzoeks- en beleidskeuzes maken. Uw tip leidt niet tot een individueel onderzoek. Ook krijgt u geen inhoudelijke reactie van de AP.

Tip geven

Ga verder om een tip te geven aan de AP.

Een klacht melden over uw eigen persoonsgegevens (klacht indienen)

Vermoedt u dat uw eigen persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de privacywet? Dan kunt u een klacht indienen bij de AP. Dat staat in artikel 77 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Let op: omdat de AP enorm veel klachten ontvangt, duurt het momenteel ongeveer 6 maanden voordat de AP uw klacht kan behandelen. Bedenk daarom, voordat u een klacht indient, of dat op dit moment wel de juiste oplossing voor u biedt.

Voorwaarden klacht indienen

U kunt alleen een klacht indienen als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

 • De klacht gaat over uw eigen persoonsgegevens óf u bent gemachtigd om namens een ander een klacht in te dienen.
 • U vindt het goed dat de AP uw gegevens gebruikt richting de organisatie waarover uw klacht gaat.

Voldoet u niet aan deze voorwaarden? Dan kunt u geen klacht indienen, maar wel een tip geven aan de AP.

Controle door AP

Voordat de AP uw klacht in behandeling neemt, controleren wij het volgende:

Klacht ingediend bij organisatie zelf?
Heeft u uw klacht al ingediend bij de organisatie waarover uw klacht gaat? De AP gaat pas met uw klacht aan de slag als u de klacht eerst schriftelijk heeft ingediend bij de organisatie zelf. En u het bewijs daarvan bij de AP heeft aangeleverd.

Als u uw klacht indient bij de organisatie zelf, moet u duidelijk opschrijven dat het om een klacht gaat en waarmee u het precies niet eens bent.

Bent u niet tevreden met de reactie van de organisatie op uw klacht? Of heeft de organisatie na 4 weken nog niet gereageerd? Dan kunt u uw klacht indienen bij de AP.

Let op: vaak hebben organisaties een speciaal e-mailadres of postadres voor privacyklachten. Bijvoorbeeld van een functionaris gegevensbescherming (FG) of privacy officer. U kunt dit adres vinden in de privacyverklaring van de organisatie.

Bewijs meegestuurd?
Heeft u uw klacht aan de organisatie en de reactie van de organisatie hierop bijgevoegd? De AP zal altijd vragen naar bewijs van uw contact met de organisatie waarover u een klacht indient.

Zonder dit bewijs neemt de AP uw klacht niet in behandeling.

Voeg de reactie van of correspondentie met de organisatie daarom zo veel mogelijk al toe op het moment dat u de klacht bij de AP indient.

Klacht over besluit bestuursorgaan?
Gaat uw klacht over een besluit van een bestuursorgaan? Zoals een gemeente of het UWV? Dan moet u eerst bezwaar maken tegen het besluit of beroep instellen bij de bestuursrechter.

Juridische procedure?
Loopt er een juridische procedure over uw klacht? Dan neemt de AP uw klacht meestal niet in behandeling. Dat is omdat een andere instantie al over uw klacht gaat beslissen.

Klacht indienen

Ga verder om een klacht in te dienen. Let op: het duurt op dit moment ongeveer 6 maanden voordat de AP uw klacht kan behandelen.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Klacht melden bij de AP'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over een privacyklacht melden

 • Hoe kan ik een privacyklacht melden?

  U kunt een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) via het meldformulier op de website of door een brief te sturen.

  Meldformulier privacyklacht

  Geef uw privacyklacht digitaal aan ons door via Meldingsformulier klachten.

  Klacht per brief

  Vermeld in uw brief:

  • over welke persoonsgegevens het gaat;
  • over welke organisatie het gaat;
  • of u al een klacht heeft ingediend bij de organisatie waarover uw privacyklacht gaat;
  • hoe de organisatie reageerde op uw klacht;
  • of (het negatieve gevolg van) de verwerking van uw gegevens nog plaatsvindt; 
  • wat u met de privacyklacht wilt bereiken;
  • uw naam, adres en telefoonnummer.

  Let op: wilt u een handgeschreven privacyklacht indienen? Zorg dat deze goed leesbaar is.

  Stuur uw brief naar:

  Autoriteit Persoonsgegevens
  Postbus 93374
  2509 AJ Den Haag.

  U kunt een privacyklacht indienen in het Nederlands of het Engels.

  Contact met de AP

  Heeft u moeite met lezen of schrijven? Neem dan contact op met onze medewerkers via ons telefoonnummer 088 - 1805 250.

  Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP? Neem ook dan contact met ons op via dit telefoonnummer.

 • Wanneer en waarover kan ik een privacyklacht melden?

  U kunt een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als een bedrijf of organisatie persoonsgegevens verwerkt (van uzelf of van iemand anders) op een manier die mogelijk in strijd is met de privacywetgeving.

  Soorten privacyklachten

  Er zijn 2 soorten privacyklachten die u kunt melden:

  • Een privacyklacht waarbij u de AP alleen informeert over een mogelijke privacyschending, zonder dat u een reactie krijgt. De AP noemt dit een tip. U kunt een tip geven als uw privacyklacht niet gaat over de verwerking van uw eigen persoonsgegevens. Of als u anoniem wilt blijven.
  • Een privacyklacht over de verwerking van uw eigen persoonsgegevens, waarbij de AP u helpt om uw probleem op te lossen. De AP noemt dit een klacht.

  Lees meer over het verschil tussen een klacht en een tip.

  Voorbeelden van privacyklachten

  Iedereen heeft privacyrechten. U heeft bijvoorbeeld het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Als een organisatie deze rechten niet naleeft, kunt u daarover een privacyklacht indienen bij ons.

  Een privacyklacht kan bijvoorbeeld ook gaan over gebruik van uw BSN terwijl dat niet mag of onterechte inzage in uw medisch dossier.

  Contact met de AP

  Twijfelt u of u een klacht wilt of kunt indienen bij de AP? Neem dan contact op via ons telefoonnummer 088 - 1805 250.

  Klacht over de AP

  Let op: heeft u een klacht over de Autoriteit Persoonsgegevens? Dan geldt een andere procedure.

 • Wat is het verschil tussen een klacht en een tip?

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekijkt alle meldingen van privacyklachten en beoordeelt deze inhoudelijk. Het maakt hierbij niet uit of het om een tip of een klacht gaat. Het verschil tussen een klacht en een tip is de manier waarop de AP de melding verder behandelt.

  Tip

  Wilt u de AP op de hoogte brengen van een mogelijke schending van de privacywetgeving? Maar gaat het daarbij niet om een verwerking van uw eigen gegevens? Of wilt u anoniem blijven? Dan ziet de AP uw privacyklacht als een tip.

  Een tip leidt over het algemeen niet tot een individueel onderzoek. De AP heeft wel de mogelijkheid actie te ondernemen naar aanleiding van een tip. 

  Wij kunnen bijvoorbeeld telefonisch contact opnemen met de organisatie waarover uw tip gaat of een waarschuwingsbrief sturen aan de organisatie.

  U krijgt geen reactie van de AP op een tip. Alleen als wij vragen hebben over uw tip, nemen wij contact met u op (tenzij u anoniem een tip heeft gegeven).

  De AP maakt ieder half jaar een analyse van alle binnengekomen tips. Dit geeft ons belangrijke informatie op basis waarvan wij onderzoeks- en beleidskeuzes maken. Uw tip is dus altijd waardevol.

  Klacht

  Wilt u bij de AP een privacyklacht melden over de verwerking van uw eigen persoonsgegevens? Dan behandelt de AP dit verder als een klacht.

  Bij iedere klacht beoordeelt de AP wat de beste aanpak is. Welke actie wij kiezen, hangt af van de situatie. Voorop staat dat wij problemen snel en effectief willen oplossen.

  Zie verder: Wat doet de AP met mijn melding van een privacyklacht?

 • Wie kan een privacyklacht melden?

  Iedereen kan een privacyklacht melden. Is uw melding een klacht, dan kan ook iemand anders namens u de melding doen.

  Tip geven

  Doet u uw melding anoniem? Of gaat uw privacyklacht niet over een verwerking van uw eigen persoonsgegevens? Dan kunt u alleen een tip geven.

  Klacht indienen

  Meldt u een privacyklacht over een verwerking van uw eigen persoonsgegevens? Dan kunt u deze klacht zelf indienen.

  Maar u kunt ook iemand machtigen om de klacht namens u in te dienen. Zoals een advocaat of een Juridisch Loket. Ook een belangenorganisatie kan namens u een klacht indienen.

 • Kan ik anoniem een privacyklacht melden?

  Ja, dat kan. Maar dan kunt u ons alleen een tip geven. Wilt u dat wij uw privacyklacht behandelen en u helpen om uw probleem op te lossen? Dan kan dat niet anoniem.

  Bij de behandeling van uw klacht gebruiken wij uw gegevens ook richting de organisatie waarover uw klacht gaat. Wilt u dit niet? Ook dan kunt u alleen een tip geven.

  Lees meer over het verschil tussen een klacht en een tip.

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over de behandeling van uw privacyklacht

 • Wanneer krijg ik een reactie op mijn melding van een privacyklacht?

  Als u het meldingsformulier goed heeft verstuurd, verschijnt er een bericht in beeld met de ontvangstbevestiging. Daarnaast ontvangt u een automatische ontvangstbevestiging per e-mail (tenzij u ons anoniem een tip heeft gegeven).

  Reactie bij tip

  Geeft u ons een tip? Dan krijgt u verder geen reactie.

  Reactie bij klacht

  Gaat uw klacht over de verwerking van uw eigen persoonsgegevens? Dan informeert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) u in ieder geval 3 maanden na het indienen van uw klacht over de voortgang.

  Kunnen wij binnen 3 maanden nog geen resultaat melden? Dan ontvangt u uiterlijk binnen 6 maanden na dit bericht opnieuw een brief. Daarin informeren wij u over het resultaat of de voortgang van de behandeling van uw klacht.

  Let op: het duurt op dit moment ongeveer 6 maanden voordat de AP uw klacht kan behandelen.

  Zie verder: Wat doet de AP met mijn melding van een privacyklacht?

  Kopie melding bewaren

  De ontvangstbevestiging die u per e-mail ontvangt, bevat geen kopie van het door u ingevulde klachtenformulier.

  Wilt u voor uw eigen administratie een kopie bewaren van het ingevulde klachtenformulier? Kies dan, vóór u klikt op ‘Verzenden’, voor de printoptie op de laatste van pagina van het formulier.

 • Wat doet de AP met mijn melding van een privacyklacht?

  Dat hangt ervan af of u de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een tip geeft of dat u een klacht indient.

  Afhandeling tip

  Heeft u de AP een tip gegeven? Dan krijgt u geen reactie. Wilt u weten wat wij met uw tip doen, zie dan: Wat is het verschil tussen een klacht en een tip?

  Afhandeling klacht

  De AP bekijkt eerst of uw klacht aan de voorwaarden voldoet om deze verder te behandelen. Zo ja, dan heeft de AP verschillende mogelijkheden om uw klacht af te handelen.

  Kunnen wij uw klacht niet kan behandelen? Dan verwijzen wij u zo mogelijk door.

  Beste aanpak
  Bij iedere klacht beoordeelt de AP wat de beste aanpak is. Welke actie wij kiezen, hangt af van de situatie. Voorop staat dat wij problemen snel en effectief willen oplossen. We kunnen bijvoorbeeld telefonisch contact opnemen met de organisatie waarover uw klacht gaat.

  In sommige gevallen is uitgebreider onderzoek nodig om te bekijken wat de beste aanpak is voor uw klacht. In dit geval kijken we eerst of u klacht voldoet aan onze prioriteringscriteria.

  Dat betekent dat we afwegen hoe schadelijk de mogelijke overtreding is, hoe groot het maatschappelijk belang is en of we de mogelijke overtreding snel en effectief kunnen beëindigen.

  Reactie op klacht
  U ontvangt een terugkoppeling over de behandeling van uw klacht van uw klachtbehandelaar. Dit kan zowel schriftelijk (per post of mail) als telefonisch gebeuren. 

  Publicatie
  Heeft de AP een uitgebreid onderzoek gedaan (mede) naar aanleiding van uw klacht? Dan kunnen wij de resultaten hiervan op onze website publiceren. Wij maken hierbij nooit de namen bekend van de betrokken personen.

 • Wanneer neemt de AP mijn klacht wel en niet in behandeling?

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) kan uw klacht pas in behandeling kan nemen als aan een aantal voorwaarden is voldaan.

  AVG

  Is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing op uw klacht? Valt uw klacht niet onder de AVG, dan neemt de AP uw klacht niet verder in behandeling. Wij kunnen u dan namelijk niet verder helpen, omdat wij alleen over de AVG gaan.

  Klacht bij organisatie

  Heeft u uw klacht al ingediend bij de organisatie waar uw klacht over gaat? De AP gaat pas met uw klacht aan de slag als u deze eerst heeft ingediend bij de organisatie zelf. U doet dit bij voorkeur schriftelijk.

  Bent u niet tevreden met de reactie van de organisatie op uw klacht? Of heeft de organisatie na 4 weken nog niet gereageerd? Dan kunt u uw klacht indienen bij de AP.

  De AP zal altijd vragen naar bewijs van uw contact met de organisatie waarover u klaagt.

  Besluit van bestuursorgaan

  Gaat uw klacht over een besluit van een bestuursorgaan, zoals een gemeente of het UWV? Dan neemt de AP uw klacht meestal niet in behandeling. U heeft dan namelijk de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit of beroep in te stellen bij de bestuursrechter.

  Juridische procedure

  Loopt er een juridische procedure over uw klacht? Dan neemt de AP uw klacht meestal niet in behandeling. Dat is omdat een andere instantie al over uw klacht gaat beslissen.

  Overtreding staat nog niet vast

  Blijkt uit onze eerste beoordeling van uw klacht dat een overtreding nog niet kan worden vastgesteld? Dan maken wij een afweging of er aanleiding is voor een nader onderzoek.

  De AP kan niet elke klacht nader onderzoeken. Om te beslissen welke klachten we wel en niet onderzoeken, gebruiken we onze prioriteringscriteria.

  Voldoet uw klacht niet aan de prioriteitscriteria voor nader onderzoek? Dan nemen wij uw klacht niet verder in behandeling.

 • Hoe lang duurt de behandeling van mijn klacht?

  Heeft u een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de verwerking van uw eigen persoonsgegevens? Dan informeert de AP u in ieder geval 3 maanden nadat u uw klacht heeft ingediend over de voortgang.

  De AP ontvangt heel veel klachten. Daarom duurt de inhoudelijke afhandeling van uw klacht langer dan we zouden willen.

  Het duurt op dit moment ongeveer 6 maanden voordat de AP uw klacht kan behandelen.

  De AP laat het u weten als uw klacht is afgehandeld.

  Zie ook: Wat doet de AP met mijn melding van een privacyklacht?