Vergroot contrast

Wetsvoorstel WGS

Om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken en versnellen, heeft de wetgever het initiatief genomen voor een wettelijke regeling voor het delen van informatie binnen samenwerkingsverbanden van overheidsinstanties en private partijen. Dit is de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS).

Aanleiding voorstel WGS

Bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit werken diverse publieke en soms ook private partijen samen en delen zij persoonsgegevens. Daarbij moeten zij zich aan de eisen uit de privacywetgeving houden.

Dat is echter binnen een dergelijk samenwerkingsverband niet altijd eenvoudig te realiseren. Daarom wil de wetgever het delen van persoonsgegevens in deze situatie nu regelen in een speciale wet.

Wettelijke verankering

In de nieuwste versie van het wetsvoorstel worden 4 specifieke en al bestaande samenwerkingsverbanden wettelijk verankerd. Dat zijn:

  • het Financieel Expertisecentrum (FEC);
  • de Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV);
  • de Regionale Informatie en Expertisecentra (RIEC’s);
  • de Zorg- en Veiligheidshuizen.

Daarnaast schept de WGS de mogelijkheid om nieuwe samenwerkingsverbanden te regelen bij algemene maatregel van bestuur.

Advies AP over voorstel WGS

Het voorstel voor de WGS geeft overheidsorganisaties én private partijen zeer ruime bevoegdheden om persoonsgegevens met elkaar te delen. Dit kan naar de mening van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) grote ongewenste gevolgen hebben voor de mensen van wie de gegevens worden gedeeld.

Daarom heeft de AP een aantal keer kritisch geadviseerd over dit wetsvoorstel. Ook heeft de AP opgeroepen om de WGS in de voorgestelde vorm niet aan te nemen. Hoewel de AP het belang van het bestrijden van ondermijnende criminaliteit onderschrijft, vindt de AP dit voorstel te ver gaan.

Publicaties