Vergroot contrast

Uw privacyrechten bij de AP

U leest hier welke privacyrechten u heeft als de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) uw persoonsgegevens verwerkt. En hoe u een verzoek kunt doen bij de AP als u uw privacyrechten wilt gebruiken.

Hoe wij met uw gegevens omgaan als u een verzoek doet, leest u in onze Privacyverklaring verzoek privacyrechten.

Verzoek doen

U kunt uw verzoek per e-mail naar de AP sturen. U kunt ook een brief sturen naar:

Autoriteit Persoonsgegevens
Verzoek privacyrechten
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG

Recht op inzage

Wilt u weten welke persoonsgegevens de AP van u verwerkt? Dan kunt u een inzageverzoek doen. Voor meer informatie, zie: Recht op inzage.

Recht op rectificatie

Blijkt dat uw gegevens bij de AP onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen. Voor meer informatie, zie: Recht op rectificatie.

Recht op vergetelheid

U kunt, in een aantal gevallen, aan de AP vragen om uw gegevens te wissen. Voor meer informatie, zie: Recht op vergetelheid.

Recht op dataportabiliteit

U kunt een beroep doen op het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens) als de AP uw gegevens verwerkt omdat u daarvoor toestemming heeft gegeven. Of om een overeenkomst met u uit te voeren. Let op: dit geldt alleen voor gegevens die de AP digitaal verwerkt, dus niet voor papieren bestanden.

Het recht op dataportabiliteit geldt niet wanneer de verwerking van uw gegevens noodzakelijk is voor de AP om een taak van algemeen belang uit te oefenen. Dit betekent dat u bijvoorbeeld géén beroep kunt doen op het recht op dataportabiliteit bij gegevens die de AP verwerkt tijdens een onderzoek. Voor meer informatie, zie: Recht op dataportabiliteit.

Recht op beperking van de verwerking

U kunt de AP vragen om het verwerken van uw gegevens te beperken. Voor meer informatie, zie: Recht op beperking van de verwerking.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door de AP. Voor meer informatie, zie: Recht van bezwaar.

Privacyklacht melden

Bent u het niet eens met hoe de AP met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u een privacyklacht bij ons melden. Voor meer informatie, zie: Klacht melden bij de AP.