Vergroot contrast

Collectief winkelverbod Deventer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 22 maart 2022 een bulkvergunning verleend aan 29 winkeliers in winkelgebied Deventer voor het toepassen van een collectief winkelverbod.

Zwarte lijst ongewenste klanten

In veel steden en dorpen werken winkeliers, gemeente, politie en Openbaar Ministerie samen om veelplegende winkeldieven en structurele overlastveroorzakers (agressie, geweld) aan te pakken.

Een van de instrumenten hiervoor is het opleggen van een collectief winkelverbod. Hiermee kunnen winkeliers ongewenste klanten toegang weigeren tot meerdere winkels binnen een specifiek winkelgebied.

Modelprotocol en model-DPIA collectief winkelverbod

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft namens 29 winkeliers in winkelgebied Deventer een bulkvergunning aangevraagd. Dit betekent dat de winkeliers niet ieder afzonderlijk een vergunning hoeven aan te vragen bij de AP voor het delen van strafrechtelijke gegevens.

Om de aanvraag te onderbouwen heeft het CCV een protocol en een data protection impact assessment (DPIA) bij de AP ingediend. Dit protocol en deze DPIA zijn ingericht volgens het Modelprotocol collectief winkelverbod en de model-DPIA collectief winkelverbod van het CCV.

De AP heeft dat modelprotocol en die model-DPIA eerder beoordeeld. Daarom was nader onderzoek van het protocol en de DPIA van winkelgebied Deventer niet nodig. De winkeliers hebben wel schriftelijk moeten verklaren zich aan het modelprotocol en de model-DPIA te houden.