Vergroot contrast

Privacyverklaring aanmelden als FG

Meldt u zich bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP ) aan als functionaris gegevensbescherming (FG)? Dan verwerkt de AP uw persoonsgegevens. Hier leest u hoe.

Deze pagina is onderdeel van de Privacyverklaring van de AP.

Welke gegevens?

De AP houdt in een intern FG-register bij welke FG’s er zijn aangemeld. Meldt u zich aan, dan registreren wij uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Waarom?

Wij gebruiken uw gegevens om contact met u te kunnen opnemen. Bijvoorbeeld als wij vragen hebben over de verwerking van persoonsgegevens door de organisatie waarvan u de FG bent.

Mag het?

Wij mogen uw contactgegevens gebruiken omdat dat noodzakelijk is voor ons, als toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens, om onze taak van algemeen belang uit te kunnen voeren.

Hoe lang?

Wij bewaren uw gegevens zo lang u FG bent. Bent u geen FG meer? Dan bewaren wij uw gegevens nog 2 jaar.