Vergroot contrast

Uw rechten als u in het SIS staat

Staat u (mogelijk) geregistreerd in het SIS? Dan heeft u in principe recht op inzage in uw persoonsgegevens. Ook heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen. 

Recht op inzage

U heeft recht op kennisneming (inzage) van uw gegevens. Dit houdt in dat u kunt vragen of u gesignaleerd staat in het SIS. En zo ja, welke persoonsgegevens van u zijn opgenomen in het SIS en met welk doel.

U kunt om kennisneming vragen in elk willekeurig Schengenland. U schrijft dan een brief aan de nationale instantie die verantwoordelijk is voor gegevens in het SIS. In Nederland is dat de Nationale Politie.

Woont u buiten het Schengengebied? Neem dan in het land waar u woont contact op met het consulaat van een Schengenland.

Verzoek doen in Nederland

In Nederland vraagt u om kennisneming door een brief of e-mail te sturen naar:

Landelijke Eenheid Nationale Politie
Staf Privacydesk
Postbus 100
3970 AC Driebergen
E-mail: jz.le@politie.nl

U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief inzage SIS gebruiken.

Let op: 

  • U moet een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen. U mag hierop uw pasfoto en uw burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken.
  • Dient een advocaat voor u het verzoek in? Dan moet u ook een schriftelijke machtiging meesturen.

Reactie op verzoek

Doet u een inzageverzoek in Nederland? Dan krijgt u binnen 6 weken antwoord op uw verzoek. Deze termijn kan met 4 weken worden verlengd. U krijgt hierover schriftelijk bericht.

Doet u een verzoek in een ander land? Dan is het afhankelijk van de regels van dit land wanneer u antwoord krijgt.

Weigering verzoek

Uw verzoek om kennisneming van uw gegevens mag alleen worden geweigerd als dit bijvoorbeeld noodzakelijk is om de politietaak goed uit te voeren, om de rechten en vrijheden van anderen te beschermen of vanwege de staatsveiligheid.

Recht op correctie of verwijdering

Kloppen de gegevens over u in het SIS niet? Of staan uw gegevens onterecht in het SIS? Dan heeft u het recht om correctie of verwijdering van uw gegevens te vragen.

U kunt om correctie of verwijdering vragen in elk willekeurig Schengenland. U schrijft dan een brief aan de  nationale instantie die verantwoordelijk is voor gegevens in het SIS. In Nederland is dat de Nationale Politie. 

Woont u buiten het Schengengebied? Neem dan in het land waar u woont contact op met het consulaat van een Schengenland.

Verzoek doen in Nederland

In Nederland vraagt u om correctie of verwijdering door een brief te schrijven of te mailen naar:

Landelijke Eenheid Nationale Politie
Staf Privacydesk
Postbus 100
3970 AC Driebergen
E-mail: jz.le@politie.nl

U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief correctie of verwijdering SIS gebruiken. 

Let op: 

  • U moet een kopie van uw identiteitsbewijs meesturen, zoals uw paspoort of ID-kaart. Uw foto en burgerservicenummer (BSN) mag u afschermen.
  • Dient een advocaat voor u het verzoek in? Dan moet u ook een schriftelijke machtiging meesturen.

De Landelijke Eenheid Nationale Politie laat u weten hoe uw verzoek wordt afgehandeld.

Niet eens met besluit op verzoek

Heeft u om kennisneming (inzage), correctie of verwijdering gevraagd van uw persoonsgegevens in het SIS? Maar bent u niet tevreden met het besluit (antwoord) op uw verzoek? Of heeft u geen reactie gekregen?

Dan kunt u in elk willekeurig Schengenland naar de rechter gaan. Bij de rechter kunt u nogmaals verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens.

U kunt ook een schadevergoeding vragen vanwege de (onterechte) signalering van uw gegevens in het SIS.

Binnen welke termijn u naar de rechter kunt gaan, hangt af van de regels van het land waarin u dit doet.  

In Nederland geldt dat u dit binnen 6 weken moet doen nadat het besluit naar u is verstuurd. U kunt advies inwinnen over deze procedure bij een advocaat of het Juridisch Loket.

Bemiddeling SIS door AP

In Nederland kunt u er ook voor kiezen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) te vragen voor u te bemiddelen voordat u naar de rechter stapt.

Hiervoor stuurt u een brief naar de AP binnen 6 weken nadat het besluit naar u is verstuurd. Of als de termijn waarbinnen u een reactie had moeten krijgen is verstreken.

U kunt hiervoor onze voorbeeldbrief bemiddeling SIS gebruiken.

Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in het SIS onrechtmatig is.

Meer informatie

U vindt meer informatie over het uitoefenen van uw privacyrechten bij SIS in A guide for exercising the right to access en in de Nederlandstalige samenvatting daarvan.

Vraag over het SIS?

Heeft u een individuele vraag over het SIS? Weet u bijvoorbeeld dat iemand met dezelfde naam als u in het SIS geregistreerd staat en vraagt u zich af wat de gevolgen daarvan zijn?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met de instantie die op nationaal niveau verantwoordelijk is voor het SIS.

In Nederland kunt u terecht bij:

Landelijke Eenheid Nationale Politie
Staf Privacydesk
Postbus 100
3970 AC Driebergen
E-mail: jz.le@politie.nl