Vergroot contrast

Internationale samenwerking

De verwerking van persoonsgegevens stopt natuurlijk niet bij de Nederlandse grens. Daarom werkt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) intensief samen met Europese en internationale partners.

Dit gebeurt in de eerste plaats binnen de European Data Protection Board. Daarnaast werkt de AP binnen de Europese Unie (EU) samen in vaste comités voor gecoördineerd toezicht op politie, justitie en grensbewaking. En buiten de EU in internationale samenwerkingsverbanden.

European Data Protection Board

De AP is lid van de European Data Protection Board (EDPB), ook wel het Europees Comité voor gegevensbescherming genoemd. Dit is een onafhankelijk orgaan waarin alle nationale privacytoezichthouders uit de EU samenwerken.

De EDPB zorgt ervoor dat de privacywetgeving consequent wordt toegepast in de EU. Bijvoorbeeld door adviezen, besluiten en guidelines met uitleg over de AVG te publiceren.

Een-loketmechanisme AVG

De AP werkt ook samen met de andere EU-privacytoezichthouders bij grensoverschrijdende zaken. Bijvoorbeeld bij onderzoek naar een organisatie die in meerdere EU-lidstaten gegevens verwerkt.

De toezichthouder van het land waarin het hoofdkantoor van de organisatie staat, heeft de leiding bij zo’n onderzoek. Maar deze werkt wel samen met een of meerdere andere toezichthouders. Dit wordt het een-loketmechanisme (of onestopshop) genoemd.

Toezicht politie en justitie

Terrorisme en criminaliteit worden steeds meer op Europees niveau bestreden. Daarbij wisselen de EU-lidstaten ook steeds meer persoonsgegevens uit, bijvoorbeeld van verdachten. 

Op deze verwerking van persoonsgegevens bestaat onafhankelijk toezicht. De AP neemt namens Nederland deel aan het toezicht op Europol en Eurojust en het toezicht op Europese informatiesystemen.

Samenwerking buiten de EU

Ook buiten de EU werkt de AP samen met collega-toezichthouders. Dat doet de AP in internationale samenwerkingsverbanden. Ook sluit de AP soms een internationale samenwerkingsovereenkomst af.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Internationale samenwerking'

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over samenwerking binnen Europa

 • Wat is de Europese privacyconferentie?

  De privacytoezichthouders van de lidstaten van de Raad van Europa komen elk voorjaar bij elkaar in een besloten conferentie, de Spring Conference of European Data Protection Authorities (Lenteconferentie).

  Ook de European Dataprotection Supervisor en de Europese gemeenschappelijke toezichthoudende organen op het terrein van politie en justitie zijn hierbij aanwezig.

  Tijdens deze Europese privacyconferentie wisselen de aanwezigen informatie uit over lopende activiteiten en discussiëren zij over gemeenschappelijke, vaak actuele onderwerpen. De Europese Commissie en de Raad van Europa zijn waarnemers.

  Case Handling Workshop

  Onder de verantwoordelijkheid van de Europese privacyconferentie wordt eenmaal per jaar de zogeheten Case Handling Workshop georganiseerd.

  Dit is een workshop voor medewerkers van de toezichthouders die deelnemen aan de Europese privacyconferentie. Hierbij maken zij kennis met elkaars werk(wijze) en kunnen zij ervaringen uitwisselen en best practices delen.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over de Europese privacyconferentie, zie:

Alle antwoorden op mijn vragenVragen over samenwerking buiten Europa

 • Aan welke samenwerkingsverbanden buiten Europa neemt de AP deel?

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) neemt deel aan de Global Privacy Assembly en het Global Privacy Enforcement Network.

  Global Privacy Assembly

  Privacytoezichthouders uit de hele wereld komen jaarlijks bij elkaar voor overleg tijdens de Global Privacy Assembly (GPA; voorheen: International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners).

  Deze conferentie is deels ook toegankelijk voor vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, niet-overheidsorganisaties en de wetenschap.

  De GPA kent verschillende werkgroepen, waarin gedurende het jaar overleg plaatsvindt over specifieke onderwerpen. Bijvoorbeeld de International Working Group on Data Protection in Telecommunications (ook wel bekend als de Berlin Group of de Berlijn Telecomgroep) en de International Enforcement Cooperation Working Group.

  Voor meer informatie, zie de website van de Global Privacy Assembly.

  Global Privacy Enforcement Network

  De AP neemt deel aan het Global Privacy Enforcement Network (GPEN). Dit netwerk heeft als doel om de wereldwijde bescherming van persoonsgegevens te versterken door de samenwerking tussen toezichthouders bij grensoverschrijdende zaken te vereenvoudigen.

  Voor meer informatie, zie de website van GPEN.

 • Welke internationale samenwerkingsovereenkomsten heeft de AP?

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) sluit soms een internationale samenwerkingsovereenkomst af. Dit wordt ook wel een Memorandum of Understanding (MoU) genoemd. Momenteel heeft de AP een MoU met de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC) en met de Canadese Office of the Privacy Commissioner (OPC).

  Doel MoU

  Het doel van een MoU is samenwerking te faciliteren en gezamenlijk onderzoek mogelijk te maken.

  MoU AP en FTC

  Met de FTC heeft de AP een MoU sinds 2015 (geactualiseerd in 2019). Zie: Memorandum of Understanding FTC and Dutch DPA.

  MoU AP en OPC

  Met de Canadese Office of the Privacy Commissioner (OPC) heeft de AP een MoU sinds 2015 (geactualiseerd in 2021). Zie: Memorandum of Understanding OPC and Autoriteit Persoonsgegevens.