Vergroot contrast

Temperaturen tijdens corona

Tijdens de coronacrisis wilt u als organisatie wellicht toegangscontroles houden. En daarbij de lichaamstemperatuur meten van uw werknemers, bezoekers of klanten voordat zij toegang krijgen tot uw pand. Wat mag hierbij wel en niet?

Iemands lichaamstemperatuur meten is niet zomaar toegestaan. Meestal verwerkt u hiermee namelijk gegevens over de gezondheid van deze persoon. En dat valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wanneer geldt de AVG niet?

De AVG geldt niet als u de temperatuur alleen afleest. Maar alleen als u daarbij aan 3 voorwaarden voldoet:

 • U mag de temperatuur niet opnemen in een bestand, zoals een Excellijst met namen en de gemeten temperaturen.
 • De meting mag niet geautomatiseerd plaatsvinden, zoals bij een warmtecamera.
 • De verwerking mag geen geautomatiseerd gevolg hebben. Bijvoorbeeld poortjes die automatisch openen of een licht dat automatisch op groen gaat als de temperatuur niet te hoog is.

Voldoet u niet aan deze 3 voorwaarden? Dan geldt de AVG wél. En mag u dus niet zomaar lichaamstemperatuur meten.

Gezondheidsgegevens verwerken

Een lichaamstemperatuur is een gezondheidsgegeven als deze temperatuur te herleiden is tot een specifiek persoon.

Gezondheidsgegevens zijn bijzondere persoonsgegevens. Het is meestal verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij er een uitzondering uit de wet geldt.

Een uitzondering die in deze situatie zou kunnen gelden, is als de persoon die u wilt temperaturen hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Maar let op: toestemming geldt lang niet altijd, omdat deze vaak niet in vrijheid kan worden gegeven. Dit speelt vooral als u als werkgever toestemming vraagt aan een werknemer.

Is temperatuur meten nuttig?

Naast de privacybezwaren zijn er twijfels over de effectiviteit van de lichaamstemperatuur meten. Het RIVM geeft aan dat bij slechts een klein deel van de besmettingen sprake is van verhoging. Dat betekent dat bij temperaturen het merendeel van de besmettingen niet in beeld komt.

Over deze informatie

Nieuwe vragen en ontwikkelingen kunnen voor de AP reden zijn om de informatie over corona en privacy aan te vullen en aan te scherpen. Hou dit dossier in de gaten om op de hoogte te blijven.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met ons Informatie- en Meldpunt Privacy.

Nieuws

Alle nieuwsberichten over het onderwerp 'Temperaturen tijdens corona'

Alle antwoorden op mijn vragenAlgemene vragen over temperaturen tijdens corona

 • Waarom valt temperaturen als toegangscontrole meestal onder de AVG?

  Een verwerking van gegevens valt onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als het gaat om persoonsgegevens die geautomatiseerd worden verwerkt en/of bestemd zijn om in een bestand opgenomen te worden (of daar al in zitten).

  Temperaturen als toegangscontrole valt daarom meestal onder de AVG. Want een lichaamstemperatuur is een persoonsgegeven als deze temperatuur te herleiden is tot een specifiek persoon. En er zal meestal sprake zijn van geautomatiseerde verwerking van de temperatuur en/of opname in een bestand.

  Geautomatiseerde verwerking

  Van een geautomatiseerde verwerking kan sprake zijn als de meting geautomatiseerd gebeurt. Bijvoorbeeld met een warmtecamera. 

  Daarnaast kan er sprake zijn van een geautomatiseerde verwerking als er na een meting een geautomatiseerd gevolg plaatsvindt. Bijvoorbeeld als  er automatisch poortjes opengaan of als er automatisch een groen licht verschijnt als de temperatuur niet te hoog is.

  Opname in een bestand

  Van opname in een bestand kan bijvoorbeeld sprake zijn als de resultaten van de temperatuurmetingen worden bijgehouden in een (Excel)bestand of in de thermometer zelf.

  AVG niet van toepassing

  Gaat het alleen om het aflezen van de temperatuur op een thermometer zonder opname in een bestand? En zonder een geautomatiseerde verwerking?

  Dan valt dat niet onder de bescherming van de AVG. En dus ook niet onder het toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  Zo valt het niet onder de AVG als u uw werknemers, bezoekers of klanten de gelegenheid geeft om in een afgeschermde ruimte zelf hun temperatuur te laten meten, waarbij ze zelf kunnen kiezen wat ze met het resultaat doen.

  Toch inbreuk mogelijk

  Let op: wanneer iets niet onder de AVG valt, betekent dat niet dat er dus ook geen privacybezwaren aan kunnen zitten. Het kan wel degelijk een onrechtmatige inbreuk zijn op het grondrecht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

  Ook kan de bescherming van andere grondrechten, zoals het recht op lichamelijke integriteit, nadrukkelijk in het geding zijn. Afhankelijk van hoe het is ingericht, kan het enkel meten van temperatuur dus zeker ook onrechtmatig zijn.

  Voor meer informatie over mensenrechten en het coronavirus, zie de website mensenrechten.nl.

 • Mag ik iemand temperaturen als diegene daarvoor toestemming geeft?

  Ja, dat mag als iemand uitdrukkelijk toestemming geeft. Maar die persoon moet dan wel vrij zijn om toestemming te kunnen geven of weigeren.

  Dat is lang niet in elke situatie zo. In een arbeidsrelatie kan dat bijvoorbeeld meestal niet.

Alle antwoorden op mijn vragenVragen van werkgevers & werknemers over temperaturen tijdens corona

 • Mag mijn werkgever mijn temperatuur opnemen tijdens de coronacrisis?

  Nee, meestal mag dat niet. Een lichaamstemperatuur is een medisch gegeven als die te herleiden is tot een specifiek persoon. En uw werkgever mag niet zomaar medische gegevens verwerken volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Aan het meten van de temperatuur van werknemers door een werkgever zijn daarom strenge voorwaarden verbonden.

  Uw werkgever mag u meestal niet temperaturen bij een of meer van deze situaties:

  • De meting verloopt geautomatiseerd. Bijvoorbeeld met een warmtecamera.
  • Na de meting vindt een geautomatiseerd gevolg plaats. Bijvoorbeeld dat er automatisch poortjes opengaan of dat er automatisch een groen licht verschijnt als de temperatuur niet te hoog is.
  • Uw werkgever neemt de temperatuur op in een bestand. Bijvoorbeeld in een (Excel)bestand met de namen van werknemers en de gemeten temperaturen.

  Wat mag wel?

  Wat wel mag volgens de AVG, is dat uw werkgever u de gelegenheid geeft om in een afgeschermde ruimte zelf uw temperatuur op te meten. Waarbij u zelf mag kiezen wat u met het resultaat doet. Dus of u zich wel of niet ziek meldt als u verhoging blijkt te hebben.

  Zie verder: Mag ik op vrijwillige basis mijn werknemers hun temperatuur laten meten?

  Toch inbreuk mogelijk

  Ook als iets mag volgens de AVG, kan het nog steeds een inbreuk op uw privacy zijn. Of een inbreuk op een ander grondrecht, zoals het recht op lichamelijke integriteit. Voor meer informatie over mensenrechten en het coronavirus, zie de website mensenrechten.nl.

  Toestemming telt vaak niet

  Heeft u toestemming gegeven aan uw werkgever om uw temperatuur op te meten? Dan mag uw werkgever vaak toch uw temperatuur niet meten.

  Als werknemer moet u namelijk in vrijheid toestemming kunnen geven. Dat betekent dat u niet onder druk mag staan om toestemming te geven. En u geen angst mag hebben voor nadelige gevolgen als u weigert.

  In een arbeidsrelatie is geen sprake van gelijkwaardigheid. Dus u kunt zich als werknemer onder druk gezet voelen om toestemming te geven.

  Doordat u dan meestal niet in vrijheid toestemming kunt geven, telt deze toestemming vaak niet.

  Klacht over temperaturen?

  Heeft u een klacht over temperaturen door uw werkgever? Omdat u denkt dat het volgens de AVG niet mag hoe uw werkgever dit doet?

  Neem dan contact op met uw ondernemingsraad (OR) en/of de functionaris gegevensbescherming (FG) of privacycontactpersoon van uw organisatie.

  Stopt uw werkgever er dan niet per direct mee? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  Let op: leest uw werkgever alleen de temperatuur af, zonder die in een bestand op te nemen? En zonder een geautomatiseerde verwerking? Dan kan de AP helaas niets voor u doen, omdat dit niet onder de AVG valt.

 • Mag een organisatie die ik voor mijn werk bezoek mij temperaturen?

  Brengt u voor uw werk een bezoek aan een andere organisatie? Dan mag die organisatie uw temperatuur niet zomaar opmeten.

  De organisatie mag alleen uw temperatuur opmeten als u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Maar die toestemming moet u in vrijheid kunnen geven. 

  Dat betekent dat u niet onder druk mag staan om toestemming te geven. En  u geen angst mag hebben voor nadelige gevolgen als u weigert.

  U kunt vaak niet in vrijheid toestemming geven om uw temperatuur te laten meten. Meestal is er namelijk geen sprake van gelijkwaardigheid tussen u als bezoeker en de organisatie.

  Bijvoorbeeld wanneer u als chauffeur een lading wilt lossen. En de organisatie uw temperatuur wil opnemen voordat u het terrein op mag. U kunt zich dan gedwongen voelen om mee te werken, omdat uw werkgever van u verlangt dat u de lading lost.

  Klacht over temperaturen?

  Heeft u een klacht over temperaturen door de organisatie die u bezoekt? Omdat u denkt dat het volgens de AVG niet mag hoe deze organisatie dit doet?

  Neem dan contact op met de functionaris gegevensbescherming (FG) of privacycontactpersoon van de organisatie.

  Stopt de organisatie er dan niet per direct mee? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

  Let op: leest de organisatie alleen de temperatuur af, zonder die in een bestand op te nemen? En zonder een geautomatiseerde verwerking? Dan kan de AP helaas niets voor u doen, omdat dit niet onder de AVG valt.

  Voor meer informatie over wat bij temperaturen wel en niet onder de AVG valt, zie: Mag mijn werkgever mijn temperatuur opnemen tijdens de coronacrisis?

 • Mag ik als werkgever mijn werknemers temperaturen als zij daarvoor toestemming geven?

  Nee, dat is vaak niet voldoende. In een arbeidsrelatie is toestemming meestal niet geldig. Dus ook al heeft u toestemming gekregen van een werknemer, dan is het meten van temperatuur meestal nog niet toegestaan.

  Voor geldige toestemming moeten uw werknemers in staat zijn om in vrijheid toestemming te geven. Dat betekent dat zij niet onder druk mogen staan om toestemming te geven en geen angst mogen hebben voor nadelige gevolgen als zij weigeren.

  In een arbeidsrelatie is geen sprake van gelijkwaardigheid. Werknemers kunnen zich onder druk gezet voelen om toestemming gegeven.

  Doordat werknemers dus doorgaans niet in vrijheid toestemming kunnen geven, zal deze toestemming vaak niet geldig zijn.

  Let op: ook uitdrukkelijke toestemming van de OR maakt dit niet anders.

  Zie ook: Mag ik op vrijwillige basis mijn werknemers hun temperatuur laten meten?

 • Mag ik op vrijwillige basis mijn werknemers hun temperatuur laten meten?

  Ja, daar zijn mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld als u aan alle punten hieronder voldoet:

  • Het temperaturen is echt vrijwillig. Uw werknemers moeten er dus ook voor kunnen kiezen om het niet te doen.
  • Uw werknemers kunnen zelf kiezen wat ze met het resultaat doen, dus of ze zich bij verhoging wel of niet ziek melden.
  • Het temperaturen vindt plaats in een afgescheiden ruimte.
  • Het moet niet mogelijk zijn op een andere manier te achterhalen of iemand een te hoge of normale temperatuur had. Dus bijvoorbeeld geen beveiligingscamera’s richten op de thermometer zelf en geen thermometer gebruiken die de resultaten opslaat.

Alle antwoorden op mijn vragenVragen van zorginstellingen over temperaturen tijdens corona

 • Mag ik als zorginstelling temperaturen wanneer medisch personeel dit doet?

  Nee, dat mag niet. Wilt u bezoekers, patiënten en medewerkers temperaturen als toegangscontrole, dan gelden dezelfde regels als voor elke organisatie. Dat medisch personeel de test doet, maakt dat niet anders. Er zijn tijdens de coronacrisis geen extra wettelijke mogelijkheden voor zorginstellingen.

  Zorgaanbieders mogen gezondheidsgegevens van patiënten verwerken als dat noodzakelijk is voor de behandeling van de patiënt. En dus mogen zij dan ook temperaturen.

  Maar dat is een andere situatie dan bezoekers, patiënten en medewerkers temperaturen als toegangscontrole buiten een behandelrelatie om. Daarom mag het in die situatie niet.

Privacyverhalen

Lees dit privacyverhaal

Lia (52) laat haar contactgegevens niet meer achter bij cafés die met openbare lijsten werken.

Lees dit privacyverhaal