Vergroot contrast

Tweede Europol-inspectie uitwisseling bankgegevens

Het Gemeenschappelijk Controleorgaan (GCO) van Europol heeft zijn tweede inspectie uitgevoerd naar de werking van het in augustus 2010 in werking getreden TFTP II-verdrag (Terrorist Finance and Tracking Program II Agreement), beter bekend als de Swift-overeenkomst.

De overeenkomst ziet op de overdracht van gegevens over financiële transacties van de EU aan de VS. De gegevens mogen door de Amerikaanse autoriteiten worden gebruikt om terroristische activiteiten te voorkomen en te bestrijden.

Het GCO heeft de taak om te controleren of Europol de beginselen uit het TFTP II-verdrag ter bescherming van persoonsgegevens respecteert bij de overdracht van de gegevens aan de VS.

Resultaten inspecties

In zijn eerste inspectierapport van maart 2011 oordeelde het GCO dat niet alle privacywaarborgen worden nageleefd. Zo bleken de schriftelijke verzoeken van de VS om informatie niet specifiek genoeg om goed te kunnen beoordelen of het verzoek moet worden af- of toegewezen.

De schriftelijke informatieverzoeken van de VS moeten voldoende specifiek, relevant en actueel zijn, aldus het GCO. Het constateert in zijn tweede inspectierapport dat er weliswaar vooruitgang zit in de informatieverzoeken ten opzichte van vorig jaar, maar dat deze nog steeds voor verbetering vatbaar zijn.

Europol heeft toegezegd om met de aanbevelingen van het GCO aan de slag te gaan en deze de komende maanden te implementeren.

GCO Europol

Het GCO is de onafhankelijke toezichthouder op Europol. Het GCO Europol is samengesteld uit leden van de nationale instanties die in de verschillende lidstaten van de Europese Unie met de bescherming van persoonsgegevens zijn belast. In Nederland is dat het College bescherming persoonsgegevens.