Vergroot contrast

Plaatsen beelden van getuigen op internet

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft contact opgenomen met het Openbaar Ministerie (OM) naar aanleiding van berichtgeving in de media over het op internet plaatsen van beelden van getuigen van een misdrijf. Het OM heeft aangegeven in beginsel geen beelden van getuigen meer te publiceren.

De Aanwijzing Opsporingsberichtgeving bevat regels voor de opsporingsberichtgeving van het OM. Het gaat daarbij primair om het opsporen van verdachten. Het publiceren van beelden van (toevallige) getuigen raakt aan hun persoonlijke levenssfeer terwijl zij op het plaatsen van de beelden geen invloed hebben.

De risico’s en nadelen van publicatie kunnen voor de getuige buitengewoon groot zijn. Dit dient zeer zwaar te wegen bij de zorgvuldige afweging die moet plaatsvinden tussen het algemeen (opsporings)belang en het belang van de getuige.

Nieuwe Aanwijzing Opsporingsberichtgeving

​De huidige Aanwijzing Opsporingsberichtgeving is tot 31 augustus 2013 geldig. Het CBP gaat ervan uit dat het OM in de nieuwe Aanwijzing specifiek aandacht zal besteden aan de bescherming van persoonsgegevens van getuigen van misdrijven.