Vergroot contrast

Pakketbezorgdienst staakt werkwijze na onderzoek CBP

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een onderzoek gedaan naar de verstrekking van personeelsgegevens aan klanten door het transportbedrijf NE DistriService B.V. (NDS). Het CBP heeft een signaal ontvangen dat NDS de naam en locatiegegevens van haar pakketbezorgers doorgeeft aan klanten. Dit is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Daarnaast was NDS voornemens een foto van de pakketbezorger aan de klant te gaan verstrekken. Ook deze werkwijze is niet toegestaan. Naar aanleiding van het onderzoek heeft de pakketbezorgdienst haar werkwijze gestaakt.

Werkwijze

Na een bestelling konden klanten van NDS via een beveiligde online portal precies zien waar de betreffende bezorger zich op dat moment binnen een bepaalde straal vanaf het bezorgadres bevond. Op deze manier wist de klant wie en waar de bezorger was. In plaats van de bestelling werd de bezorger zelf gevolgd. Het doel van NDS was klanten met deze service een veiliger gevoel te geven, omdat zij hierdoor wisten hoe laat zij welke persoon aan de deur konden verwachten.

Deze werkwijze van de pakketbezorgdienst is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). NDS heeft geen grondslag voor het verstrekken van de achternaam, voorletters en locatiebepaling van de pakketbezorgers: er is geen wettelijke bepaling op grond waarvan dit mag.

Foto’s naar klanten

NDS had het voornemen om foto’s van pakketbezorgers aan klanten te verstrekken. Het CBP heeft aangegeven dat als NDS dat zou doen dat in strijd is met de Wbp. De verwerking van een foto kan , zeker in combinatie met de persoonsgegevens die ook al verstrekt zijn, leiden tot een nog grotere inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken personen.

Publicaties