Vergroot contrast

Overtredingen TomTom beëindigd na onderzoek CBP

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft zijn onderzoek naar de wijze van informatieverstrekking door TomTom aan de gebruikers van zijn navigatieapparatuur afgerond. Dit is gebeurd na controle-onderzoek door het CBP van de recent door TomTom doorgevoerde maatregelen ter verbetering van de toestemmingsvraag en bijbehorende informatie aan zijn klanten. Hieruit blijkt dat de eerder geconstateerde overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens zijn beëindigd.

Begin dit jaar concludeerde het CBP nog na onderzoek dat TomTom de wet overtrad omdat de aan de gebruiker gevraagde toestemming voor verwerking van geolocatiegegevens en de bijbehorende informatie onvoldoende specifiek was. TomTom verklaarde hierna de informatie aan zijn klanten te verbeteren.
 
In april 2012 heeft het CBP de door TomTom toegezegde verbeteringen omtrent de informatievoorziening en het vragen om toestemming aan gebruikers van de navigatieapparatuur van TomTom gecontroleerd. Uit het controle-onderzoek van het CBP kwam naar voren dat de overtredingen voor de modernste on- en offline apparaten en de smartphone app waren beëindigd.
 
Voor bepaalde oudere offline apparaten was dit echter nog niet het geval omdat de houders hiervan niet actief om toestemming werd gevraagd voor de verwerking van hun 'whereabouts'. TomTom heeft verklaard dat deze laatste overtreding op een ontwerpfout in de software berustte en deed hierop de toezegging de geconstateerde onrechtmatigheid binnen afzienbare tijd te beëindigen.
 
Het CBP heeft in juli 2012 deze oudere apparaten nogmaals gecontroleerd en heeft vastgesteld dat de geconstateerde overtreding is beëindigd.

Gerelateerd nieuws