Vergroot contrast

Onderzoek bij gemeenten naar inrichting cameratoezicht 

Het CBP voert deze zomer door middel van een enquête een onderzoek uit bij alle Nederlandse gemeenten naar de inzet van cameratoezicht. Het onderzoek spitst zich toe op de wijze waarop cameratoezicht in de praktijk functioneert en hoe met de privacyaspecten van cameratoezicht in de verschillende gemeenten wordt omgegaan. Op 18 juli heeft het CBP hierover alle burgemeesters per brief benaderd met de vraag of hun gemeente cameratoezicht heeft ingezet en zo ja onder welke condities.

De verwachting is dat dit najaar de resultaten van het onderzoek bekend zullen zijn. Een algemene samenvatting van de voorlopige bevindingen zal worden gepubliceerd. De uitkomsten van het onderzoek worden vervolgens benut bij de actualisering van het rapport 'In beeld gebracht' (Registratiekamer, 1997) en kunnen ondersteuning bieden bij de invoering van de aanstaande wijziging van de Gemeentewet. Hierbij wordt ook het gemeentebestuur de bevoegdheid toegekend verordeningen op te stellen voor het uitvoeren van cameratoezicht.

Steeds vaker wordt cameratoezicht ingezet als middel om de openbare orde te helpen handhaven of toe te zien op de verkeersveiligheid. Gericht en selectief gebruik van cameratoezicht kan een goede aanvulling zijn op een breder pakket aan maatregelen. Maathouden is echter noodzakelijk, evenals een regelmatige evaluatie van de effectiviteit van het cameratoezicht.