Vergroot contrast

Notitie Fraudebestrijding door Bestandskoppeling

Een efficiënte en doeltreffende bestrijding van misbruik van sociale voorzieningen en uitkeringen staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Om misbruik van gemeenschapsgeld aan de poort tegen te houden, willen gemeenten reeds in een vroeg stadium van het contact met de aanvrager van een uitkering zoveel mogelijk van diens gegevens verifiëren bij een aantal authentieke registraties. Daarnaast willen gemeenten ter bestrijding van fraude met uitkeringen steeds meer gegevensbestanden ontsluiten en koppelen.

Staatssecretaris Van Hoof heeft in december 2005 het raamwerk vastgesteld voor de ontsluiting van gegevensbronnen en de koppeling van bestanden. Dit kader dient rekening te houden met de privacywetgeving. In deze notitie geeft het College Bescherming Persoonsgegevens aan waarop gelet moet worden bij het vinden van een evenwicht tussen fraudebestrijding en respect voor de persoonlijke levenssfeer.

Het CBP zal de notitie gebruiken bij de toetsing van nieuwe voorstellen voor het ontsluiten en koppelen van bestanden met persoonsgegevens.

21 september 2006, z2005-0393

Publicaties

    Invalid Scald ID.