Vergroot contrast

Melding cameratoezicht op de openbare ruimte  

Het CBP heeft ongeveer een derde van de gemeenten waar cameratoezicht op de openbare ruimte is ingesteld, verzocht op korte termijn nog eens na te gaan of de betreffende verwerking van persoonsgegevens gemeld dient te worden bij het CBP.

In het rapport Cameratoezicht in de openbare ruimte (2003) kondigde het CBP al aan gemeenten met cameratoezicht te zullen benaderen over de omstandigheden die melding verplicht maken.

Als handreiking is in de brief aan de gemeenten nogmaals het juridisch kader geschetst voor de beoordeling van de vraag of cameratoezicht gemeld zou moeten worden. De gemeenten wordt gevraagd binnen drie weken te reageren.