Vergroot contrast

Internationale App Sweep leidt tot zorgen over apps

Privacytoezichthouders van over de hele wereld hebben ruim 1.200 apps onder de loep genomen in een App Sweep van het Global Privacy Enforcement Network (GPEN). De toezichthouders constateerden dat een groot deel van de onderzochte apps veel persoonsgegevens verzamelen zonder dat zij de appgebruiker hierover goed informeren.

Smartphones en tablets bevatten veel gegevens van en over hun gebruikers, zoals contacten, locatie-informatie, creditcardgegevens en foto's en video's. Appontwikkelaars kunnen door het verwerken van deze gegevens nieuwe en innovatieve diensten bieden. Maar als de ontwikkelaars de privacywetgeving niet naleven, leidt dit tot grote risico's voor de persoonlijke levenssfeer van de app-gebruikers. Zij moeten gebruikers goed informeren welke persoonsgegevens zij voor welke doelen verwerken. Gebruikers moeten vervolgens toestemming kunnen geven.

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft het onderwerp apps hoog op de agenda staan en doet gericht onderzoek naar zaken waarbij het vermoeden bestaat van overtredingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Zo deed het CBP onderzoek naar de kinderapp Okki Gekke-bekken-club en samen met de Canadese privacytoezichthouder onderzoek naar WhatsApp, dat zich nu in de handhavende fase bevindt. Het CBP heeft daarom aan deze internationale App Sweep niet deelgenomen.

Zie ook: