Vergroot contrast

Instellingen Jeugdzorg treffen privacymaatregelen na onderzoek AP

Twee gecertificeerde instellingen Jeugdzorg hebben na onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die de bureaus in het kader van jeugdbescherming verwerken juist en nauwkeurig zijn. De Jeugd- & Gezinsbeschermers uit Noord-Holland en Bureau Jeugdzorg Limburg hebben richtlijnen geïmplementeerd waarin is beschreven hoe de medewerkers de gegevens moeten registreren. Ook is er in de organisatie controle en naleving van deze werkwijze. Hiermee hebben deze instellingen de overtreding die de toezichthouder in 2014 constateerde, beëindigd.

Uit het onderzoek in 2014 bleek dat de werkwijzen van beide gecertificeerde instellingen Jeugdzorg onvoldoende waren om de kwaliteit van de gegevens in hun dossiers te waarborgen. Dit kwam doordat bij de instellingen onvoldoende was vastgelegd hoe de persoonsgegevens moesten worden geregistreerd.

Er ontbraken bijvoorbeeld werkwijzen voor de zogeheten contactjournaals waarin de contacten met de hulpverleners, ouders en jeugdigen zijn vastgelegd. Ook was er niet altijd voldoende uitgewerkt hoe onderscheid werd gemaakt tussen ‘harde’ feitelijke gegevens en ‘zachte’ gegevens. De zachte gegevens gaan over meningen, indrukken en vermoedens.

Tot slot ontbrak een standaardwerkwijze voor onder meer het weergeven van de herkomst van informatie, het actueel houden van informatie en het markeren van onjuistheden.

De nieuwe werkwijzen zijn op toereikende wijze uitgewerkt en zorgen voor waarborgen voor het juist en nauwkeurig registreren van persoonsgegevens. Hiermee hebben de instellingen de eerder geconstateerde overtreding beëindigd.

Gevoelige persoonsgegevens

Het is van groot belang dat de informatie waarmee een gecertificeerde instelling jeugdzorg werkt juist en nauwkeurig is. Het gaat vaak om gegevens van gevoelige aard, zoals gegevens over gezinssituatie, gezondheid en mishandeling.

Op basis van de informatie in de registratie van de gecertificeerde instellingen kunnen ingrijpende beslissingen worden genomen over de te verlenen zorg, verzoeken tot onderzoek aan de Raad voor de Kinderbescherming en verzoeken aan de rechter om verlenging van opgelegde jeugdbeschermingsmaatregelen.

Gerelateerd nieuws