Vergroot contrast

Hoge respons gemeenten in onderzoek cameratoezicht  

Het CBP is verheugd met de hoge respons van gemeenten op het onderzoek naar de inzet van cameratoezicht in alle Nederlandse gemeenten. Op dit moment zijn 465 ingevulde vragenlijsten (94%) retour ontvangen.

Het CBP voert dit onderzoek uit mede met het oog op de aanstaande wijziging van de Gemeentewet. Burgemeester en gemeenteraad krijgen hierin uitdrukkelijk bevoegdheden met betrekking tot cameratoezicht. Het CBP roept gemeenten die de lijst nog niet hebben ingestuurd, op deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

De uitkomsten van het onderzoek zullen gepubliceerd worden. De resultaten zullen verder benut worden bij de actualisering van de studie 'In beeld gebracht' (Registratiekamer, 1997). Op deze wijze wil het CBP sturing geven aan een verantwoord maatschappelijk gebruik van cameratoezicht.