Vergroot contrast

Gedragscode slimme meter netbeheerders goedgekeurd

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de Gedragscode Verwerking van Persoonsgegevens door Netbeheerders in het kader van Installatie en Beheer van Slimme Meters bij Kleinverbruikers van Netbeheer Nederland goedgekeurd.

In het besluit van 9 mei 2012 heeft het CBP verklaard dat de Gedragscode een juiste uitwerking vormt van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere wettelijke bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens. De goedkeuring geldt voor een termijn van 5 jaar na de datum van bekendmaking in de Staatscourant, dus tot 18 mei 2017.

Gerelateerd nieuws