Vergroot contrast

Europese privacytoezichthouders vergaderen over nieuwe privacywetgeving

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de zogeheten Artikel 29-werkgroep (WP29), hebben tijdens hun vergadering in Brussel op 12 en 13 december jl. onder meer gesproken over het EU-VS privacyschild en de invoering van de nieuwe Europese privacywetgeving in mei 2018.

Privacyschild: handhaving bij grensoverschrijding

De Europese privacytoezichthouders hebben tijdens de vergadering gesproken over details van de invoering van het privacyschild. Met dit doel heeft WP29 specifieke communicatiemiddelen ontwikkeld die binnenkort op de website van WP29 worden gepubliceerd. Ook heeft WP29 bevestigd dat de groep de rol van ‘een centraal Europees klachtenbehandelingsorgaan’ (EU centralized body) op zich neemt. Klachten van Europese burgers over het gebruik van hun gegevens door de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten kunnen via het centraal Europees klachtenbehandelingsorgaan worden doorgezet naar de Amerikaanse ombudspersoon.

Implementatie van de Europese privacywetgeving (de Verordening)

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft samen met de andere Europese privacytoezichthouders, een aantal begrippen uit de algemene verordening gegevensbescherming verduidelijkt. Hiermee bieden de toezichthouders meer duidelijkheid aan organisaties die zich moeten voorbereiden op deze Europese privacywet die per 25 mei 2018 van toepassing is. Lees hier het aparte bericht van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Lees ook het Engelstalige persbericht van de WP29.

 

Gerelateerd nieuws