Vergroot contrast

Europese privacytoezichthouders publiceren opinie over 'slimme grenzen'

De Europese privacytoezichthouders, verzameld in de Artikel 29-werkgroep, hebben een opinie aangenomen over 'slimme grenzen': de voorstellen van de Europese Commissie voor een in- en uitreissysteem, het zogeheten Entry Exit System (EES), en een programma voor geregistreerde reizigers (Registered Traveller Programme) voor het Schengengebied. De opinie richt zich vooral op het EES. De Artikel 29-werkgroep heeft gezien de bescherming van persoonsgegevens serieuze bedenkingen bij het EES.

​Centrale opslag reizigersgegevens

Het voorgestelde EES behelst een centraal opslagsysteem voor gegevens over aankomst en vertrek van niet-EU-burgers die voor kort verblijf tot het Schengengebied zijn toegelaten. Bij aankomst van bezoekers worden gegevens over hun identiteit en de duur en het doel van hun verblijf in het systeem ingevoerd. Deze gegevens worden vervolgens gecontroleerd bij hun vertrek, om te verzekeren dat zij de maximaal toegestane verblijfsduur niet hebben overschreden.
 
Door het centrale systeem kunnen de gegevens overal worden geraadpleegd, ongeacht waar de bezoeker het Schengengebied verlaat. Het voornaamste doel van het systeem is volgens het voorstel tegen te gaan dat niet-EU-burgers langer blijven dan voor kort verblijf is toegestaan (maximaal 90 dagen binnen een periode van 180 dagen).

Noodzaak en proportionaliteit EES

De Artikel 29-werkgroep ziet in dat er behoefte is aan gecoördineerd grensbeheer en erkent dat betere beheersing van migratiestromen en het voorkomen van illegale migratie legitieme doelen zijn. Het voorgestelde EES zou echter een nieuwe, zeer omvangrijke database creëren en moet daarom voldoen aan het noodzakelijkheidsvereiste op grond van artikel 8 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, om de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer te rechtvaardigen.
 
In zijn opinie over slimme grenzen benadrukt de Artikel 29-werkgroep dat enkel de meerwaarde van het EES om de gestelde doelen te behalen niet voldoende de noodzaak en proportionaliteit van het systeem aantoont, gezien de invloed die het heeft op de grondrechten. Daarnaast betwijfelt de Artikel 29-werkgroep of met het EES de aangegeven doelen wel kunnen worden bereikt. Zelfs wanneer ervan uit wordt gegaan dat het EES hiervoor aanzienlijke meerwaarde biedt, wordt er niet aan het noodzakelijkheidsvereiste voldaan, aldus de Artikel 29-werkgroep.

Verder maakt de opinie duidelijk dat bij elk van de genoemde doelen de meerwaarde van het EES niet in verhouding staat tot de mate waarop het invloed heeft op de grondrechten en dat deze doelen ook op een andere, minder ingrijpende manier kunnen worden bereikt.

Zie ook